Zaloguj
Reklama

OSPA wietrzna - powikłania

Autorzy: Redakcja
Wizyta u pediatry
Fot. ojoimages
Wizyta u pediatry
(4)
Reklama

Ospa wietrzna jest chorobą przebiegającą zazwyczaj stosunkowo łagodnie, ale w jej przebiegu możliwe są różne powikłania, w tym powikłania zagrażające życiu.

Ospa wietrzna - Objawy i przebieg

Na powikłania ospy szczególnie narażone są dzieci z niedoborami odporności, w tym w szczególności dzieci leczone immunosupresyjnie z powodu nowotworów lub innych przewlekłych chorób. Należy jednak podkreślić, że poważne powikłania w przebiegu ospy mogą wystąpić nawet u dziecka do tej pory zupełnie zdrowego i nieobciążonego żadnymi czynnikami ryzyka.

Wśród możliwych powikłań ospy należy wymienić:

  • Rozległe nasilone zmiany skórne z ropnymi powikłaniami miejscowymi – zakażenie skóry szczepami gronkowca, grożące uogólnieniem się infekcji gronkowcowej (posocznica).
  • Ospowe zapalenie móżdżku – powikłanie wygladające bardzo niepokojąco, objawiające się nasilonymi zaburzeniami równowagi, aż do całkowitej niemożności wstania z łóżka. Szczęśliwie to powikłanie nie pozostawia trwałych następstw i ustępuje samoistnie.
  • Zapalenia płuc, zapalenia stawów, śródmiąższowe zapalenia nerek – powikłania rzadkie, ale potencjalnie niebezpieczne.
  • Objawy okulistyczne – zmiany ospowe mogą powstawać na skórze powiek oraz w spojówkach. Niekiedy powstają także na rogówce prowadząc do zapalenia rogówki ze zmianami bliznowatymi w tęczówce. Wymaga to specjalistycznego leczenia okulistycznego, ponieważ grozi trwałymi następstwami.
  • Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) – infekcja wirusem ospy może w pewnych przypadkach wyzwolić kaskadę reakcji zapalnej prowadzącą do ciężkiego wstrząsu z niewydolnością wielonarządową. Jest to stan zagrożenia życia.
  • Powikłania zakrzepowo-zatorowe, w tym udary niedokrwienne mózgu. Ospa zwiększa predyspozycję do zmian zakrzepowych. W przebiegu tej infekcji opisano przypadki zatorów tętnic mózgu prowadzące do poważnych objawów neurologicznych. Piszący te słowa na własne oczy widział ciężki udar mózgu w przebiegu ospy wietrznej u kilkumiesięcznego niemowlęcia - zakończony niestety śmiercią dziecka.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Jeżeli wiesz, że Twoje dziecko ma pierwotne lub wtórne niedobory odporności i przebyło kontakt z osobą chorą na ospę wietrzną (lub zaczyna mieć typowe objawy ospy) – jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem. Po kontakcie z ospą istnieje możliwość uodpornienia dziecka szczepionką lub immunoglobuliną. Jeżeli choroba już się zaczyna istnieje możliwość podania leku przeciwwirusowego (acyklowir) znacznie łagodzącego przebieg choroby.

Acyklowir może być podawany także w okresie wylęgania – zapobiega to rozwojowi pełnoobjawowej choroby i znacznie łagodzi jej przebieg. Nie zwlekaj z wizytą u lekarza jeżeli w przebiegu ospy wystąpi niespodziewane pogorszenie stanu zdrowia (osłabienie, zaburzenia świadomości, zaburzenia równowagi, duszność, nietypowe zmiany skórne itp.)

Ospa wietrzna - Leczenie

W przypadkach powikłań leczenia domowego nie ma. Należy przestrzegać zaleceń lekarskich.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Rudkowski Z. "Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci", Biblioteka Pediatry - nr 38, PZWL, Warszawa 2001

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze