Zaloguj
Reklama

Niedobór masy ciała u dziecka - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Nadwaga, otyłość
Fot. Ojoimages
Nadwaga, otyłość
(4)
Reklama

Niedobór masy ciała u dziecka definiuje się jako masę ciała nie przekraczająca 3 centyla dla danego wieku. Siatki centylowe to wykresy wyznaczające normy różnych parametrów, stworzone na podstawie przebadania tysięcy zdrowych dzieci. Dają one najlepszą odpowiedź na pytanie czy dziecko ma niedobory masy ciała.

Objawy i przebieg niedoboru masy ciała

Masa poniżej 3 centyla oznacza, że dane dziecko ma masę ciała niższą niż 97% dzieci w tym wieku. W niektórych zaleceniach jako niedobór masy ciała traktuje się masę poniżej 10 centyla, to znaczy niższą niż 90% populacji w tym wieku. Normy muszą być regularnie aktualizowane, ponieważ kolejne roczniki dzieci mogą dosyć istotnie różnić się od siebie.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć niedobór masy ciała

Zasadniczo każdy niedobór masy ciała u dziecka wymaga wzmożonego nadzoru ze strony pediatry. Przyczyną tego stanu może być wiele różnych chorób:

  • przewodu pokarmowego,
  • nerek,
  • układu hormonalnego
  • innych.

Z drugiej strony wiadomo, że wiele dzieci z masą poniżej 3 centyla jest ogólnie zdrowych i rozwija się bardzo dobrze. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, których rodzice są szczupli i niscy oraz dzieci urodzonych przedwcześnie i z niską wagą urodzeniową.

Leczenie niedoboru masy ciała

Najważniejszym postępowaniem domowym u dziecka z niedoborem masy jest okresowa kontrola przyrostów masy ciała i nanoszenie pomiarów na siatki centylowe. Daje to najlepszy wgląd w prawidłowość rozwoju dziecka. Siatki centylowe są umieszczone na końcu każdej nowej książeczki zdrowia dziecka. Ich wykreślanie nie jest trudne- należy tylko poprosić pediatrę o poradę i instrukcje.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

J.Kopczyńska-Sikorska "Normy w pediatrii", Biblioteka pediatry nr 24, PZWL, Warszawa 1996.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze