Zaloguj
Reklama

Mukowiscydoza - badania przesiewowe noworodków

Poród, matka przytulająca narodzone dziecko
Fot. Panthermedia
Poród, matka przytulająca narodzone dziecko
(5)
Reklama

Mukowiscydoza jest chorobą występującą z częstością około 1 na 2500-3000 urodzeń. Jest uważana za najczęstszą chorobę autosomalną recesywną rasy białej. Z tego powodu w wielu krajach wdraża się system badań przesiewowych noworodków, aby wcześnie wykrywać i leczyć tę chorobę. Metodą stosowaną w badaniach przesiewowych jest oznaczanie trypsyny immunoreaktywnej (IRT) w pobranej na bibułę kropli krwi.

Mukowiscydoza - Objawy i przebieg

Aktualnie w naszym kraju nie wykonuje się powszechnych badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy. Pilotażowe programy tego typu wykonywano jedynie przez krótki czas w wybranych województwach. Wyniki były obiecujące, ale z uwagi na bardzo wysokie koszty powszechnych badań przesiewowych i nie do końca jednoznaczny stosunek kosztów do zysków liczonych w skali systemu opieki zdrowotnej, nie wprowadzono obowiązku badania wszystkich noworodków.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Wobec odstąpienia od badań przesiewowych wszystkich noworodków, badania w kierunku mukowiscydozy wykonuje się tylko u dzieci wykazujących niepokojące objawy. U noworodków i małych niemowląt takimi objawami są między innymi: niedrożność smółkowa lub jej ekwiwalenty, przedłużająca się żółtaczka noworodków, zwłaszcza przy współistnieniu objawów cholestazy, nawracające zapalenia oskrzeli i płuc, objawy zespołu złego wchłaniania, mukowiscydoza w najbliższej rodzinie dziecka. W przypadku występowania takich objawów pilnie skontaktuj się ze swoim lekarzem pediatrą lub lekarzem rodzinnym.

Mukowiscydoza - Leczenie

Leczenia domowego nie ma.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

"Pediatria" pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec, PZWL, Warszawa 2004, s. 380-381

"Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy" Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy. Standardy Medyczne 2002, 4(3), supl., 138-146

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze