Zaloguj
Reklama

Leczenie jąkania

Opryszczka
Fot. ojoimages
Opryszczka
(5)
Reklama

Jąkanie się to niepłynność mówienia, której towarzyszą reakcje towarzyszące. Brak płynności jest czymś naturalnym podczas rozwoju sprawności mówienia. Zwykle nasila się w wieku dwóch i pół, trzech i sześciu lat. Podstawowym kryterium różnicującym niepłynność zwykłą od patologicznej jest kryterium fizjologiczne (spastyczna - występuje na tle nadmiernych skurczów mięśni aparatu mowy, niespastycznej nie towarzyszą skurcze). Ponadto niepłynność zwykła jest najczęściej nieuświadomiona i nie towarzyszy jej lek przed wypowiedzią, podczas gdy niepłynność patologiczna jest przeważnie uświadomiona a odezwanie się zwłaszcza w grupie mniej bliskich osób budzi silny lęk.

Jąkanie - Objawy i przebieg

Do podstawowych objawów niepłynności należą:

 • powtarzanie głosek (t-t-t – tata), sylab (ta- ta- tata ), słów (tata- tata), części zdań (tata pisał- tata pisał)
 • przeciąganie głosek (tttttttttttttttttata)
 • blokowanie (t......ata)
 • embolofazje (yyyy, eeee)
 • pauzy, momenty ciszy
 • rewizje (tata pisała, pisał list)
 • bradylalia (zbyt wolne mówienie)
 • dysrytmia (nierytmiczne mówienie)

Jąkanie - Kiedy udać się do lekarza

W niektórych sytuacjach należy skontaktować się z logopedą, a jeśli podejrzewamy tło emocjonalne - z psychologiem. Nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty jeżeli niepłynność jest według ciebie coraz bardziej nasilona, lub nie ustaje w wieku ok. 7 lat, jeżeli  towarzyszą jej inne objawy np. duży lęk, pobudliwość, lub gdy dziecko nagle zaczęło przejawiać objawy niepłynności w późniejszym wieku lub po przeżyciu stresowego wydarzenia.

Jąkanie - Leczenie

Co należy robić w domu:

 • okazuj dziecku dużo uwagi, gdy do ciebie mówi
 • kiedy opowiada o czymś ważnym słuchaj go cierpliwie i ze zrozumieniem (ważne by nie przerywać)
 • eliminuj z rozkładu dnia to, co może stać się przyczyną napięć i frustracji oraz to, co wydaje się wzmagać zaburzenia mowy (np. stwórz dziecku warunki spokojnego wypowiedzenia się przy stole, bez konieczności współzawodniczenia w tym względzie z rodzeństwem)
 • mów do dziecka wolniej i spokojniej, używając prostszego języka
 • zorientuj się czy dziecko nie przeżyło silnego stresu czy trudnego wydarzenia, czy nie jest przeciążone i przemęczone
 • zadbaj o spokojną atmosferę w domu oraz zapewniaj dziecko o swojej miłości bez względu na to czy ma problemy z wypowiadaniem się czy nie.
Piśmiennictwo

Bibliografia:

 1. Ilg F. L., Ames L., B., Baker S. M. : Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, GWP, Gdańsk 2001.
 2. Jastrzębowska G.: Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej. Uniwersytet Opolski. Opole 1998
 3. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej. Uniwersytet Opolski. Opole 2001
 4. Tarkowski Z.: Jąkanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze