Zaloguj
Reklama

Jąkanie - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Opryszczka
Fot. ojoimages
Opryszczka
(5)
Reklama

Jąkanie się to niepłynność mówienia, której towarzyszą reakcje towarzyszące. Brak płynności jest czymś naturalnym podczas rozwoju sprawności mówienia. Zwykle nasila się w wieku dwóch i pół, trzech i sześciu lat. Podstawowym kryterium różnicującym niepłynność zwykłą od patologicznej jest kryterium fizjologiczne (spastyczna - występuje na tle nadmiernych skurczów mięśni aparatu mowy, niespastycznej nie towarzyszą skurcze). Ponadto niepłynność zwykła jest najczęściej nieuświadomiona i nie towarzyszy jej lek przed wypowiedzią, podczas gdy niepłynność patologiczna jest przeważnie uświadomiona a odezwanie się zwłaszcza w grupie mniej bliskich osób budzi silny lęk.

Objawy i przebieg jąkania

Do podstawowych objawów niepłynności należą:

 • powtarzanie głosek (t-t-t – tata), sylab (ta- ta- tata ), słów (tata- tata), części zdań (tata pisał- tata pisał)
 • przeciąganie głosek (tttttttttttttttttata)
 • blokowanie (t......ata)
 • embolofazje (yyyy, eeee)
 • pauzy, momenty ciszy
 • rewizje (tata pisała, pisał list)
 • bradylalia (zbyt wolne mówienie)
 • dysrytmia (nierytmiczne mówienie)

Kiedy udać się do lekarza i leczyć jąkanie

W niektórych sytuacjach należy skontaktować się z logopedą, a jeśli podejrzewamy tło emocjonalne - z psychologiem. Nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty jeżeli niepłynność jest według ciebie coraz bardziej nasilona, lub nie ustaje w wieku ok. 7 lat, jeżeli  towarzyszą jej inne objawy np. duży lęk, pobudliwość, lub gdy dziecko nagle zaczęło przejawiać objawy niepłynności w późniejszym wieku lub po przeżyciu stresowego wydarzenia.

Leczenie jąkania

Co należy robić w domu:

 • okazuj dziecku dużo uwagi, gdy do ciebie mówi
 • kiedy opowiada o czymś ważnym słuchaj go cierpliwie i ze zrozumieniem (ważne by nie przerywać)
 • eliminuj z rozkładu dnia to, co może stać się przyczyną napięć i frustracji oraz to, co wydaje się wzmagać zaburzenia mowy (np. stwórz dziecku warunki spokojnego wypowiedzenia się przy stole, bez konieczności współzawodniczenia w tym względzie z rodzeństwem)
 • mów do dziecka wolniej i spokojniej, używając prostszego języka
 • zorientuj się czy dziecko nie przeżyło silnego stresu czy trudnego wydarzenia, czy nie jest przeciążone i przemęczone
 • zadbaj o spokojną atmosferę w domu oraz zapewniaj dziecko o swojej miłości bez względu na to czy ma problemy z wypowiadaniem się czy nie.
Piśmiennictwo

Bibliografia:

 1. Ilg F. L., Ames L., B., Baker S. M. : Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, GWP, Gdańsk 2001.
 2. Jastrzębowska G.: Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej. Uniwersytet Opolski. Opole 1998
 3. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej. Uniwersytet Opolski. Opole 2001
 4. Tarkowski Z.: Jąkanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze