Zaloguj
Reklama

Autyzm - przyczyny, diagnoza, leczenie objawy u niemowląt i małych dzieci

Rodzeństwo
Fot. ojoimages
Rodzeństwo
(2)
Reklama

Autyzm jest najcięższym z całościowych zaburzeń rozwoju. Objawia się zaburzeniami w trzech podstawowych sferach: komunikowania się, interakcji społecznych, zachowania i zabawy; które utrudniają funkcjonowanie społeczne. Często przebiega z upośledzeniem umysłowym. Objawy autyzmu ujawniają się przed 3 rokiem życia.

Objawy i przebieg autyzmu

W okresie niemowlęcym i wszesnodziecięcym rodziców powinny zaniepokoić takie objawy jak:

  • objętość lub awersja do kontaktu fizycznego – unikanie przytulania, wyrywanie się podczas przytulania, unikanie kontaktu fizycznego, brak wyciągania rączek do matki, 
  • brak uśmiechu i jakiejkolwiek reakcji na widok matki i innych 
  • unikanie kontaktu wzrokowego z opiekunami (zasłanianie oczu, twarzy), 
  • brak zainteresowania innymi dziećmi,
  • Monotonna dieta i niechęć do próbowania nowych pokarmów,
  • Trudności ze snem – bezsenność, trudności w zasypianiu, 
  • Brak zabaw imitujących inne osoby(np. Zabawa w lekarza itp.), 
  • nieprawidłowy rozwój mowy – część dzieci w ogóle nie zaczyna mówić, mowa jest echolaliczna (niesłużąca komunikowaniu), dziecko tworzy nowe słowa, mowa jest monotonna, nie intonowana; czasem występują stereotypie słowne czyli bezcelowe powtarzanie słów, zdań.

Najważniejsza jest psychoedukacja rodziców i opiekunów i wczesne rozpoznawanie autyzmu i zrozumienie istoty choroby. Leczenie ma charakter wielodyscyplinarny, obejmuje leczenie logopedyczne, interwencje behawioralne itp. Nie ma leczenia przyczynowego.  leczenie powinno być prowadzone przez odpowiednich specjalistów. Niekiedy konieczna jest farmokoterapia.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Psychiatria M. Jarema, J. Rabe – Jabłońska, PZWL, Warszawa 2013

Kategorie ICD:


Reklama
(2)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze