Zaloguj
Reklama

Celiakia - czy testy serologiczne są wiarygodne u małych dzieci?

Wizyta położnej
Fot. Panthermedia
Wizyta położnej
(4)
Reklama

Oznaczanie przeciwciał specyficznych dla celiakii może dać niekiedy wynik ujemny pomimo, że badany jest naprawdę chory na celiakię. Nazywa się to wynikiem "fałszywie ujemnym".

Celiakia - testy serologiczne - Objawy i przebieg

Znanym zjawiskiem w diagnostyce celiakii u dzieci jest możliwość ujemnych wyników IgA-EmA i IgA-tTG u małych dzieci chorych na celiakię. Tłumaczy się to niedojrzałością układu immunologicznego, który w pierwszych 2 latach życia dziecka nie zawsze potrafi wytworzyć odpowiednią ilość przeciwciał. Według niektórych badań nawet 20% dzieci z celiakią może mieć ujemne wyniki IgA-EmA i IgA-tTG jeżeli badania te robiono przed ukończeniem 2 lat.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Jeżeli u dziecka istnieje uzasadnione podejrzenie celiakii lub jeżeli dziecko jest w grupie ryzyka zwiększonej częstości występowania celiakii, a wyniki badań serologicznych wykonywanych w pierwszych 2 latach zycia były ujemne, dziecko wymaga dalszej starannej obserwacji.

Jeżeli utrzymują się jakiekolwiek niepokojące objawy konieczne jest wykonanie biopsji jelitowej. Jeżeli dziecko nie ma objawów należy utrzymać pełne obciążenie glutenem w diecie i przynajmniej raz powtórzyć badania serologiczne około 3 roku życia (pod warunkiem że dziecko spożywało gluten w dużej ilości przez co najmniej 12 miesięcy przed planowanym badaniem).

Celiakia - testy serologiczne - Leczenie

Leczenia domowego nie ma. Uwaga! Jeżeli podejrzewamy celiakię nigdy nie wolno „próbnie” włączać diety bezglutenowej przed zakończeniem pełnej diagnostyki. Nigdy nie należy unikać wykonania biopsji jelitowej, jeżeli lekarz oceni, że jest ona konieczna. Biopsja jelitowa jest badanie rozstrzygającym wątpliwości diagnostyczne i niezbędnym do postawienia ostatecznego rozpoznania.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

1) "Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia celiakii u dzieci - Zalecenia North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition" J Pediatric Gastroenterol Nutr 2005; 40: 1-19. Edycja Polska: Medycyna Praktyczna 3/2005 i 4/2005.

2) K.Karczewska i wsp. Zmodyfikowany projekt standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w celiakii. Opracowanie Sekcji Celiakii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Zabrze 2002.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze