Zaloguj
Reklama

Astma oskrzelowa - najlepszy klimat dla dziecka

Astma u dzieci
Fot. ojoimages
Astma u dzieci
(3)
Reklama

Czynniki środowiskowe mają duży wpływ na stan układu oddechowego u dziecka z astmą oskrzelową. Świadczy o tym chociażby sezonowość występowania zaostrzeń astmy oraz duża zmienność częstości występowania tej choroby w zależności od miejsca zamieszkania i stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Astma oskrzelowa - Objawy i przebieg

Astma występuje znacznie częściej w regionach o większym zanieczyszczeniu powietrza. Za klimat najzdrowszy dla dzieci z astmą uważa się klimat nadmorski. Klimat wysokogórski może być korzystny poprzez wyeliminowanie niektórych alergenów roślinnych, nieobecnych na dużej wysokości, ale należy pamiętać, że powietrze w górach jest bardzo „ostre” i może sprzyjać nadreaktywności oskrzeli.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Jeżeli Twoje dziecko ma zaostrzenia choroby regularnie w określonych porach roku, ma to zapewne związek z kalendarzem pyleń różnych roślin. W takiej sytuacji poproś lekarza o szczegółową diagnostykę.

Astma oskrzelowa - Leczenie

Istnieją możliwości prostych „domowych” działań profilaktycznych, które mogą ograniczyć liczbę zaostrzeń astmy u dziecka. W pierwszej kolejności należy dbać o czystość powietrza w domu. Konieczne jest wyeliminowanie skażenia dymem tytoniowym i środkami chemicznymi (farby, lakiery, aerozole). Należy dążyć do utrzymywania w domu dość niskiej temperatury i niskiej wilgotności powietrza.

Uwaga!

Częstym błędem rodziców jest kupowanie nawilżaczy powietrza, które mają sprawić, że dziecko będzie mniej kaszleć. W rzeczywistości nawilżanie powietrza w zamkniętym pomieszczeniu będzie sprzyjać namnażaniu się roztoczy i pleśni, co jeszcze bardziej pogorszy stan dziecka. Jeżeli możliwości finansowe lub warunki rodzinne pozwalają, optymalnym miejscem do wypoczynku wakacyjnego dziecka z astmą jest pas nadmorski (miejsce ubogie w alergeny).

Jeżeli objawy występujące u dziecka cechują się wyraźną sezonowością, związaną z pyleniem traw, drzew lub chwastów, korzystny powinien być wyjazd w tereny górskie, gdzie terminy pylenia są zwykle wyraźnie opóźnione. Pozwoli to na przeczekanie okresu największego pylenia i ewentualny powrót do terenów bardziej nizinnych, gdy stężenie alergenów zacznie spadać.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Raport NHLBI/WHO „Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy”, 2002.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze