Zaloguj
Reklama

Psyche

Przeglądaj w kategorii Psyche:
Reklama

Każdy rodzic chce, aby jego dziecko rozwijało się prawidłowo i było zdrowe. Jednak nie zawsze jest tak, że wszystko przebiega tak, jak powinno. Czasami dzieci mogą mieć problemy natury psychicznej lub neurologicznej. W takich sytuacjach rodzice mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego dziecka lub wsparcia psychiatrycznego dziecka.

Psychologia dziecka to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem umysłu i zachowań dzieci. Psychologowie dziecięcy pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i dorastającym, a ich celem jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie ze zmianami i problemami, które mogą pojawić się w tym okresie i w późniejszym życiu. Psychologia dziecka obejmuje takie tematy jak: rozwój umysłowy i fizyczny dzieci, ich zachowania, uczenie się, odkrywanie świata i relacje z innymi.

Pomoc psychologa dziecięcego oraz psychiatry dziecięcego jest szczególnie przydatna w przypadku zaburzeń rozwojowych dziecka.

Nerwice ruchowe, zaburzenia mowy czy lękliwość i nieufność wobec innych to niektóre z przypadków zaburzeń rozwojowych dziecka. Strach, złość i niezadowolenie to emocje, które jeśli trwają przez długi czas, powodują nadwyrężenie układu nerwowego.

W leczeniu zaburzeń mowy pomocna może okazać się konsultacja z logopedą. Logopeda to terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci i młodzieży, zmagającymi się z takimi zaburzeniami wymowy, jak np. seplenienie, rotacyzm, jąkanie. Logopeda wspiera również terapię dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami w różnym stopniu.