Zaloguj
Reklama

Znieczulenie w trakcie porodu

Autorzy: Anna Piotrowska
Źródło: M. Gaca: Znieczulenie w trakcie porodu, Ginekologia Praktyczna
Wsparcie podczas porodu
Fot. panthermedia
Wsparcie podczas porodu
(5)

Ból podczas porodu przyspiesza przemianę materii, czynność serca oraz wentylację, wpływając niekorzystnie na rodzącą oraz dziecko.

Reklama

Należy pamiętać, iż podanie jakiegokolwiek znieczulenia wiąże się z: 

  • wszystkie środki znieczulenia w mniejszym lub większym stopniu przechodzą przez łożysko i mogą niekorzystnie wpływać na matkę i płód;
  • znieczulenie może zaburzyć czynność skurczową macicy oraz maciczno - łożyskowy przepływ krwi;
  • czas między podjęciem decyzji o znieczuleniu a porodem może być zbyt krótki.

Techniki i środki mogą oddziaływać na płód:

  • pośrednio - przez zmiany układowe krążenia u matki - zaburzenia przepływu maciczno- łożyskowego;
  • bezpośrednio - wpływ farmakologiczny leków przechodzący przez łożysko.

Wśród znieczuleń wyróżnia się:

Leki przeciwbólowe podawane domięśniowo

Są to leki łagodzące dolegliwości bólowe. Zmniejszają napięcie szyjki macicy. Można podawać je na każdym etapie porodu.

Skutkami ubocznymi są:

  • obniżenie ciśnienia krwi;
  • spowolnienienie akcji porodowej;
  • przyspieszenie akcji serca;
  • przejściowe zaburzenia widzenia;
  • nudności.

Znieczulenia wziewne

Podawane w sytuacjach gdy anestezjolog nie jest obecny cały czas przy rodzącej. To mieszanka podtlenku azotu w mieszaninie 50%. Nie znosi on jednak dostatecznie bólu porodowego. Badania wykazały, że blisko 40% kobiet po zastosowaniu tej metody nie była z niej zadowolona.

 

fot. pantherstock

 

Znieczulenia przewodowe

Rzadko stosowane z powodu zagrażającej depresji płodu. Polega na blokadzie nerwów sromowych pozwalających zmniejszyć ból.

Znieczulenie zewnątrzoponowe

Znieczulenie wykonywane przez anestezjologa. Poprzedzona podaniem dożylnie litra płynów przez położną. Najważniejszym momentem jest wprowadzenie do przestrzeni zewnątrzoponowej cewnika przez igłę. Tą drogą podawany jest lek. Zabieg ten trwa 10-15 min, efekty odczuwalne są po 20 minutach. Znieczulenie działa około 2 godzin.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze