Zaloguj
Reklama

Znaczenie żywienia w profilaktyce chorób alergicznych u dzieci: część 2

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Butelka z mlekiem
Fot. panthermedia
Butelka z mlekiem
(4)

Druga część opracowania omawiającego profilaktykę chorób alergicznych u dzieci przedstawia zagadnienia doboru mieszanek mlecznych i czasu wprowadzania pokarmów silnie alergizujących.

Reklama

Kontynuacja omówienia aktualnego stanowiska grupy ekspertów Komitetu Żywienia i Sekcji Alergii i Immunologii Amerykańskiej Akademii Pediatrii, podsumowującego zalecenia dotyczące tzw. wczesnej interwencji żywieniowej w aspekcie profilaktyki chorób alergicznych u dzieci.

Ad 3

Możliwości zapobiegania rozwojowi chorób alergicznych poprzez żywienie dzieci zdrowych mieszankami zawierającymi hydrolizaty białek mleka

Częstym problemem w praktyce jest niemożność utrzymania laktacji na poziomie zapewniającym wyłączne karmienie piersią przez 4-6 miesięcy. Powstaje wtedy pytanie jaką mieszankę mleczną zastosować u dziecka zdrowego i nie mającego jeszcze objawów alergii, ale pochodzącego z rodziny obciążonej chorobami atopowymi.

Większość badań poświęconych temu zagadnieniu, w tym najbardziej znane niemieckie badania GINI, sugerują, że dzieci z rodzin obciążonych atopią nie powinny w pierwszych 4-6 miesiącach życia otrzymywać mleka modyfikowanego zawierającego pełne białko mleka krowiego. Aby zmniejszyć ryzyko reakcji alergicznej w wieku późniejszym, a zwłaszcza zmniejszyć ryzyko rozwoju atopowego zapalenia skóry, dzieci takie, pomimo, że są zdrowe i bezobjawowe, powinny otrzymać hydrolizat białek mleka. Dopuszczalne jest zastosowanie hydrolizatów częściowych (dostępnych bez recepty i oznaczonych jako HA), ale nieco skuteczniejsze wydają się hydrolizaty wysokiego stopnia. Są one niestety mniej smaczne i wyraźnie droższe od mieszanek typu HA.

Brak jednoznacznej odpowiedzi jak długo powinno trwać profilaktyczne podawanie hydrolizatów białek mleka. W cytowanych badaniach GINI stosowano je do ukończenia 6 miesięcy, pozostawiając potem rodzicom wolny wybór mieszanki. Być może korzystne byłoby wydłużenie okresu profilaktyki, ale brak jest wiarygodnych badań naukowych oceniających efekty profilaktycznej zmiany mieszanki u dzieci zdrowych w wieku powyżej 6 miesięcy. Z tego powodu aktualne zalecenia ekspertów koncentrują się na interwencji dietetycznej w pierwszych 6 miesiącach.

U dzieci z rodzin obciążonych alergią nie powinno się stosować profilaktycznie mieszanek sojowych ani aminokwasowych. Te pierwsze są jednoznacznie nieskuteczne, a te drugie są stosowane wyłącznie do leczenia ciężkich alergii i nie były dotąd badane pod kątem profilaktycznego stosowania u dzieci jeszcze bezobjawowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

  • Forum Pediatryczne

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze