Zaloguj
Reklama

Zespół Charge – rzadka choroba genetyczna u dzieci

Lekarka na dyżurze, Rezydent
Fot. panthermedia
Lekarka na dyżurze, Rezydent
(0)

Zespół Charge zaliczany jest do rzadkich chorób genetycznych, której podłożem jest mutacja w genie CDH7. Szacuje się, że w Europie z zespołem Charge rodzi się jedno na sto tysięcy zdrowo urodzonych dzieci.

Reklama

Czym jest zespół Charge

Zespół Charge opisywany jest w literaturze pod innymi nazwami – jako zespół Halla-Hittnera lub Syndrom CHARGE. Nazwa zespołu to akronim pochodzący od nazw możliwych wad, które występują u chorych:

 • C jak coloboma – oznacza roszczepy i problemy w obrębie narządu wzroku – np. rozszczep siatkówki czy rozszczep tęczówki,
 • H jak heart defects – oznacza choroby serca, z których najczęściej występującą u chorych na zespół Charge jest tzw. zespół Fallota,
 • A jak atresia choanae – to defekt zrośnięcia tylnych nozdrzy i/lub rozszczepu podniebienia,
 • R jak retarded growth – dotyczy zaburzeń wzrostu oraz problemów z rozwojem intelektualnym,
 • G jak genital hypoplasia – może skutkować niedorozwojem narządów rozrodczych,
 • E jak ear anomaly – defekt polegający na deformacji małżowin usznych, czego konsekwencją może być niedosłuch.

Przyczyna zespołu Charge

Przyczyną choroby jest mutacja spontaniczna, czyli taka, która nie jest przekazywana przez rodziców w drodze zapłodnienia. Zdarza się jednak, że choroba może zostać przekazana w sposób dziedziczny na drodze autosomalnej dominującej – tzn. jeśli rodzic ma obciążenia genetyczne, może przekazać „wadliwy gen” (szacuje się, że ryzyko urodzenia chorego dziecka przez dorosłego cierpiącego na zespół Charge wynosi ok. 50%).  Uwaga – choroba nie jest sprzężona z płcią.

Objawy zespołu Charge

Choroba daje szereg objawów, stąd niezwykle trudno postawić trafną diagnozę. Kryteria brane pod uwagę w ocenie zespołu Charge dzieli się na tzw. kryteria główne (duże) oraz kryteria małe.

Do kryteriów głównych zalicza się:

 • szczelinę występującą w różnych częściach oka,
 • problemy z prawidłowym funkcjonowaniem nerwów czaszkowych, które objawiają się jako porażenie nerwu twarzowego, niedosłuch,
 • trudności z przełykaniem,
 • problem z rozwojem nozdrzy tylnych – zwężenie bądź ich zarośnięcie,
 • nieprawidłowa budowa kanałów półksiężycowatych w uchu,
 • wady wrodzone ucha wewnętrznego inne niż dotyczące kanałów półksiężycowatych,
 • deformacja małżowiny usznej.

fot. panthermedia

Kryteria małe:

 • problemy z sercem i wady wrodzone serca (m.in. wady stożka tętniczego objawiające się tzw. wadą Fallota, wady układu aorty),
 • nieprawidłowy rozwój narządów płciowych,
 • zaburzenia rozwoju umysłowego,
 • zaburzenia motoryki,
 • zahamowanie wzrostu,
 • rozszczep podniebienia,
 • dysmorfia twarzoczaszki,
 • pojawienie się przetok w obrębie tchawicy i przełyku,
 • zdiagnozowana wada nerek (problemy na poziomie układu kielichowo-miedniczkowego, refluks pęcherzowo-moczowodowy),
 • wady kości ręki (np. klinodaktylia piątego palca, kamptodaktylia i pseudodaktylia).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Blake K.D., Prasad C.: Charge syndrome. „Orphanet Journal of Rare Diseases” 2006, no. 1(34); PMID: 16959034.
  Lalani S.R., Safiullah A.M., Fernbach S.D. et al: SNP genotyping to screen for a common deletion in CHARGE syndrome. „BMC Med Genet” 2005, no. 6(8); doi: 10.1186/1471-2350-6-8; PMID: 15710038.

Reklama
(0)
Komentarze