Zaloguj
Reklama

Zaburzenia odporności- obniżona odporność

Badanie mikroskopowe
Fot. medforum
Badanie mikroskopowe
(0)

Coraz więcej słyszy się na temat obniżonej odporności, gdyż coraz większa grupa osób jej doświadcza. Stan obniżonej odporności może być czymś przejściowym i wtedy najczęściej nie zagraża zdrowiu oraz życiu pacjenta, jeśli jednak trwa długo może być poważnym problemem medycznym.

Reklama

Zaburzenia odporności, w tym obniżona odporność mogą mieć charakter łagodny bądź ostry, przewlekły bądź jednorazowy. Na stany obniżonej odporności najbardziej podatne są dzieci oraz osoby starsze. Zaburzenia odporności mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. W przypadku zauważenia silnie, długotrwale obniżonej odporności wymagają szczegółowej diagnostyki a nawet podjęcia odpowiedniego leczenia. Układem odpornościowym oraz wszelkimi zmianami w nim zachodzącymi zajmuje się m.in. immunologia kliniczna. 

Podział zaburzeń odporności

Bardzo silne spadki odporności, których przyczyny nie są do końca znane bądź nie ma przyczyny, która by wskazywała na taki stan rzeczy, nazywa się niedoborami/ defektami odporności. Układ immunologiczny, w takich sytuacjach nie potrafi skierować odpowiedzi immunologicznej przeciwko patogenom, które są odpowiedzialne za rozwój choroby (wirusy, bakterie, pasożyty).

W chwili obecnej niedobory odporności dzielone są na:

  • pierwotne, inaczej wrodzone, w przypadku których mówi się o podłożu genetycznym, obniżenia odporności
  • wtórne, inaczej nabyte, których przyczyna w większości przypadków jest znana i związana np. z zażywaniem konkretnych leków (przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych), przewlekła radioterapia, zażywanie antybiotyków czy dializoterapia (o przewlekłym charakterze)
  • niedobory odporności gdzie mamy do czynienia z silnym defektem odpowiedzi zależnej od przeciwciał (tzw. odpowiedź humoralna), wśród chorób warto tutaj wymienić np. niedobór IgA
  • niedobory odporności z przewagą defektu odpowiedzi o charakterze komórkowej
  • wyróżnia się także tzw. defekty mieszane, np. ciężki złożony niedobór odporności

Pamiętajmy, o tym, iż w przypadku wtórnych niedoborów odporności ogromny wpływ na ich rozwój mogą mieć różnego rodzaju choroby o przewlekłym charakterze i te, które bardzo szybko postępują, np. choroby nowotworowe, choroby o podłożu immunologicznym, cukrzyca.

Przejściowe osłabienie odporności

Nie zawsze obniżona odporność świadczy o niebezpiecznej dla naszego zdrowia oraz życia chorobie. Zdarza się tak, iż mamy do czynienia z tzw. przejściowym niedoborem odporności. Dotyka ona prawie każdego pacjenta (minimum jeden raz w roku). Pojawiają się ona na skutek nieprawidłowego odżywiania, silnego, długotrwałego stresu czy barku odpoczynku. W sytuacji przejściowego osłabienia odporności lekarz specjalista- immunolog zaleci regularne, właściwe odżywianie się, odpowiednią ilość snu, regularne ćwiczenia (aktywność fizyczna), unikanie stresu oraz wszelkich używek. 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze