Zaloguj
Reklama

Zaburzenia neurologiczne u małych dzieci

Mierzenie temperatury dziecku
Fot. medforum
Mierzenie temperatury dziecku
(4)

Schorzenia neurologiczne wśród dzieci występują równie często jak i u dorosłych. Dodatkowym czynnikiem zagrażającym jest uszkodzenie układu nerwowego jeszcze w życiu płodowym lub podczas porodu, a także deficyty powstające w trakcie rozwoju.

Reklama

Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego

Wady rozwojowe obejmują grupę zaburzeń uwarunkowanych najczęściej wieloczynnikowo, powstałych w okresie rozwoju płodowego i prowadzące do trwałego, strukturalnego uszkodzenia mózgu. Rodzaj powstałej wady zależny jest od okresu życia płodowego, w którym zadziałał czynnik uszkadzający.

Wady z grup dystrofii związane są z brakiem lub nieprawidłowym zespoleniem cewy nerwowej głównie w odcinku nerwowym we wczesnym okresie życia płodowego.

Powoduje to przemieszczenie opon i tkanki nerwowej przez powstałe ubytki kostne w czaszce lub kręgosłupie, tworząc przepuklinę oponowo-mózgową lub oponowo-rdzeniową. Objawy kliniczne zależą od umiejscowienia i stopnia uszkodzenia tkanki nerwowej. Często są to niedowłady spastyczne kończyn i zaburzenia czynności zwieraczy.

W końcowym okresie życia płodowego, a nawet już po porodzie dziecko narażone jest głównie na zaburzenia mielinizacji i wady płaszcza mózgowego.
 

fot. ojoimages

 

Do poznanych czynników ryzyka uszkodzeń rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego należą:

  • wiek matki
  • występowanie wad rozwojowych w rodzinie
  • nieprawidłowa opieka w ciąży
  • choroby przewlekłe matki
  • promieniowanie jonizujące
  • niedobory jakościowe i ilościowe w odżywianiu

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce nie jest specyficzną jednostką chorobową o jednoznacznej etiologii. Wynika z niepostępującego uszkodzenia mózgu, który znajduje się w stadium rozwoju lub zaburzeń rozwojowych mózgu o wczesnym początku i przewlekłym przebiegu. Charakteryzuje się niedoborem ruchowym, zaburzeniami mowy i funkcji poznawczych a także problemami z zachowaniem i padaczką.

Najczęstsze przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego z zależności od okresu sprawczego to:

  • czynniki prenatalne - infekcje wewnątrzmaciczne, czynniki genetyczne, poród przedwczesny
  • czynniki perinatalne - niedotlenienie, niedokrwienie, zakażenie, hipoglikemia
  • czynniki postnatalne - zakażenia, wodogłowie, choroby naczyniowe

Zespół wzmożonego ciśnienie wewnątrzczaszkowego

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze