Zaloguj
Reklama

Wywiad z Dr hab. n. med. Lesławem Szydłowskim

Autorzy: Dr hab. n. med. Lesław Szydłowski.
Wywiad z Dr hab. n. med. Lesławem Szydłowskim
Fot. medforum
(5)

 Wywiad z Panem dr hab. n. med. Lesławem Szydłowskim 
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Dziecięcej Śląskiej Akademia Medycznej 
Konsultant wojewódzki z zakresu kardiologii dziecięcej województwa podkarpackiego.

Reklama

Medforum: Wrodzone wady serca często są następstwem zahamowania lub nieprawidłowego rozwoju układu krążenia we wczesnym okresie płodowym. Jakie są najczęstsze czynniki powodujące wady serca?

Dr hab. n. med. Lesław Szydłowski:  Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakie są czynniki wywołujące wady serca, chociaż w niektórych udało się wykazać czynniki genetyczne. Świadczyć o tym może np. występowanie tzw. „rodzinne” niektórych wad wrodzonych. Przykładem mogą być ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej – jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca. Znany jest również inny czynnik mogący powodować wadę wrodzoną serca – wtedy, gdy ciężarna choruje na poważne infekcje wirusowe szczególnie w I trymestrze ciąży. Jak wspomniałem, szczególnie niebezpieczne są infekcje wirusowe, zwłaszcza wirusem grypy, czy różyczki.

Medforum:  Niektóre objawy wrodzonej wady serca u noworodka i niemowlęcia mogą być trudne do zauważenia z uwagi na ich przebieg bez sinicy. Jakie dodatkowe objawy występują u dzieci z wadami serca?

Dr hab. n. med. Lesław Szydłowski:  Inne są objawy w okresie noworodkowym i niemowlęcym a inne u dzieci starszych. U najmłodszych dzieci bardzo groźnym objawem wady wrodzonej serca jest utrzymująca się duszność, brak przyrostu masy ciała, zaburzenia łaknienia, a nawet tak niespecyficzny objaw jak wzmożona drażliwość dziecka. W grupie niemowląt i dzieci starszych pojawia się potliwość, szczególnie podczas przyjmowania posiłków jak również częste infekcje górnych dróg oddechowych. Oczywiście najważniejszym objawem klinicznym jest pojawienie się szmeru nad sercem. Zacznie trudniej rozpoznać wadę serca, gdy szmery nie występują a objawy wady serca mogą być podobne do tych, które występują w chorobach układu oddechowego.

Medforum: Jakie badania stosuje się w diagnostyce wad serca u dzieci?

Dr hab. n. med. Lesław Szydłowski:  Podstawowym badaniem jest zebranie bardzo dokładnego wywiadu a następnie dokładne badanie fizykalne dziecka. Gdy istnieje podejrzenie wady wykonuje się szereg badań specjalistycznych, z których jednym z najważniejszych jest echokardiografia. Jest to metoda nieinwazyjna a zatem bezpieczna dla dziecka. Musi być jednak spełniony warunek podstawowy a mianowicie musi być wykonywana przez bardzo doświadczonego lekarza.

Medforum: W jakich przypadkach po zdiagnozowaniu wady serca podjęta jest decyzja o dokonaniu zabiegu operacyjnego?

Dr hab. n. med. Lesław Szydłowski:  Wykonanie zabiegu operacyjnego zależne jest od rodzaju stwierdzonej wady serca. Stanowczo trzeba podkreślić, że nie każda wada wymaga leczenia już w okresie noworodkowym, chociaż aktualne tendencje są takie żeby wady wrodzone serca leczyć jak najwcześniej.

Medforum: Jak powinna przebiegać dalsza opieka po zabiegu operacyjnym na sercu?

Dr hab. n. med. Lesław Szydłowski:  Uważa się, że leczenie operacyjne powinno dać tzw. całkowite wyleczenie wady. Niestety w wielu przypadkach tzw. złożonych wad serca leczenie operacyjne jest wieloetapowe i wykonywane w kilku a nawet kilkunastomiesięcznych odstępach. Dlatego każdy taki przypadek musi być traktowany indywidualnie i nie ma gotowej uniwersalnej recepty co do dalszego postępowania po operacji.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze