Zaloguj
Reklama

Wymioty u dzieci – przyczyny

Autorzy: Dr n. med. Agnieszka Krzywicka, specjalista pediatra, Oddział Gastroenterologii, Szpital Kliniczny nr 1, Śląskie Centrum Pediatrii w Zabrzu
Wizyta u pediatry
Fot. medforum
Wizyta u pediatry
(4)

Omówienie najczęstszych przyczyn wymiotów z podziałem na różne grupy wiekowe. Podkreślono znaczenie diagnostyki wad przewodu pokarmowego i schorzeń neurologicznych.

Reklama

Wymioty

Wymioty są jednym z najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. Rzadko występują jednak jako objaw izolowany, z reguły są jednym z elementów całego zespołu objawów, charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej.

Wymioty są czynnością odruchową, która powoduje gwałtowne wydalenie zawartości żołądka po uprzednim pobudzeniu ośrodków wymiotnych zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwowym lub receptorów obwodowych znajdujących się w jamie ustnej, gardle i dalszych częściach przewodu pokarmowego, ale także w uchu wewnętrznym czy układzie moczowym.

Wymiotom może towarzyszyć pobudzenie układu autonomicznego, objawiające się jako zblednięcie, przyspieszenie akcji serca, rozszerzenie źrenic czy pocenie się. Wymioty mogą być poprzedzone uczuciem nudności.

Wymioty mogą pojawić się u dziecka z bardzo wielu powodów. Niektóre z nich są banalne, inne mogą być następstwem lub sygnałem zaczynających się poważnych schorzeń. Wyjaśnienie przyczyny wymiotów u dziecka wymaga wnikliwie przeprowadzonego wywiadu i badania lekarskiego ukierunkowanego na określone stany chorobowe i/lub zjawiska fizjologiczne w zależności od wieku dziecka.


fot. panthermedia

Najczęstsze przyczyny wymiotów w zależności od wieku dziecka

W okresie poporodowym wymioty mogą pojawić się na skutek podrażnienia błony śluzowej żołądka przez połknięty w czasie porodu płyn owodniowy lub z powodu leków podanych matce w czasie porodu.

U noworodków i niemowląt wymioty mogą być efektem przekarmiania lub niewłaściwej techniki karmienia (niewłaściwa pozycja w trakcie karmienia, zbyt duża dziurka w smoczku, zbyt łapczywe jedzenie z połykaniem dużej ilości powietrza).

Ponadto w tym okresie życia występuje u dzieci skłonność do ulewania pokarmu będąca następstwem niedojrzałości czynnościowej i anatomicznej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Objętość ulewanego pokarmu jest różna i niekiedy bywa mylnie interpretowana przez rodziców jako wymioty.

Ulewanie lub niewielkie wymioty u noworodka czy niemowlęcia składają się na obraz fizjologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego i nie wymagają diagnostyki, a tym bardziej leczenia. U dzieci z fizjologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym nie stwierdza się ubytku masy ciała, niedokrwistości, dziecko rozwija się prawidłowo i jest spokojne.

U starszych niemowląt i małych dzieci wymioty mogą być prowokowane. Problem taki dotyczy szczególnie dzieci mających trudność z akceptacją zmieniającej się, stosownie do wieku, konsystencji i stopnia rozdrobnienia pokarmu. Brak umiejętności żucia pokarmów, w połączeniu z “nadreaktywnością” receptorów obwodowych odpowiedzialnych za wystąpienie odruchu wymiotnego w jamie ustnej i gardle oraz presją emocjonalną wywieraną na dziecko przez opiekunów, prowadzi do nawracających incydentów wymiotów często w trakcie posiłku.

Wymioty w opisanym powyżej mechanizmie również nie wywierają negatywnego wpływu na rozwój fizyczny dziecka.

Gdy pojawiają się natomiast objawy niepokojące (alarmujące), takie jak wymioty o nagłym początku, chlustającym charakterze, z obserwowanym pogorszeniem stanu ogólnego dziecka, z towarzyszącą gorączką, z zaburzeniami połykania, zahamowaniem rozwoju psychoruchowego, brakiem przyrostu lub ubytkiem masy ciała, konieczna jest kompleksowa diagnostyka pediatryczna.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze