Zaloguj
Reklama

Wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci z m.p.dz. poprzez nowoczesne środki techniczne

Autorzy: Informacja prasowa, PHU Technomex
Dziecko o kulach
Fot. Pantherstock
Dziecko o kulach
(0)

Część dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z (m.p.dz.) osiąga zdolność chodzenia. W stosunku do zdrowych rówieśników umiejętność ta osiągana jest później, a chód tych dzieci – pomimo żmudnego usprawniania – jest zawsze nieprawidłowy i przysparza im sporo trudności. Aby usprawnianie chodu było skuteczniejsze konieczne jest specjalne badanie, mające na celu dokładne określenie rodzaju i stopnia ciężkości nieprawidłowości chodu. Obecnie dodatkowych możliwości poszukuje się również m.in. w zastosowaniu specjalnych pomocy technicznych ułatwiających nauczanie i doskonalenie chodu.

Reklama

O projekcie badawczym


Propozycja dotyczy uczestnictwa dziecka w ogólnopolskim projekcie badawczym pt. „Wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci z m.p.dz. poprzez nowoczesne środki techniczne”. Projekt ma być realizowany przez Politechnikę Śląską, Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej i Firmę Technomex w Gliwicach, we współpracy z  klinikami dziecięcymi i ośrodkami rehabilitacyjnymi z całego kraju.


Przewiduje się udział dziecka w miesięcznej terapii chodu (5 razy w tygodniu) z wykorzystaniem aktywnej ortezy o nazwie EGZOSZKIELET (lub Systemie G-EO) oraz  dwukrotne badanie chodu – na początku i na końcu tego okresu.


W oparciu o wyniki tych badań będzie też ustalony program dalszego usprawniania chodu dziecka.


O EGZOSZKIELECIE i SYSTEM G-EO


EGZOSZKIELET używany jest jako pomoc dla osób mających problemy z poruszaniem się (chodzeniem) o własnych siłach. Jest to rodzaj elektrycznej ortezy zakładanej na ubranie dziecka, sterowanej komputerowo. System siłowników ułatwia wykonywanie ruchów kroczenia oraz ćwiczeń doskonalących przenoszenie ciężaru ciała i doskonalenie chodu. Urządzenie posiada kilka trybów chodzenia, dzięki którym pacjent ma możliwość stopniowego zwiększania wydolności chodu i koordynacji.
SYSTEM G-EO jest również zautomatyzowaną ortezą do oceny, nauki i doskonalenia chodu. Pozwala on na trening chodu  na bieżni ruchomej w warunkach odciążenia, z symulacją (wymuszeniem) wzorca chodu zbliżonego do fizjologicznego, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa osoby poddawanej terapii.


Oba te urządzenia zostały już z powodzeniem wykorzystane w reedukacji chodu w przypadku rozmaitych schorzeń neurologicznych, którym towarzyszy upośledzenie chodu.
O zakwalifikowaniu dziecka do terapii z wykorzystaniem Egzoszkieletu  lub G-EO zadecyduje wynik badania wstępnego
 

O badaniach


Badaniami planuje się objąć grupę chodzących dzieci z m.p.dz., usprawnianych w poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Przed i po terapii z wykorzystaniem EGZOSZKIELETU systemu G-EO, u każdego dziecka przeprowadzona zostanie diagnostyka funkcjonalna. W jej skład będzie wchodzić trójpłaszczyznowa analiza chodu za pomocą sytemu BTS oraz badanie reakcji równoważnych w pozycji stojącej na platformie barorezystywnej. Analizie poddana będzie również czynność bioelektryczna mięśni podczas chodu, z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej (sEMG).

Wszystkie powyższe badania są nieinwazyjne, w pełni bezpieczne dla dziecka, a uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Aby dziecko mogło uczestniczyć w projekcie muszą być spełnione poniższe kryteria włączenia do badań:

 • minimalny wzrost dziecka 148 cm (dla Egzoszkieletu) lub 90 cm (dla systemu G-EO),
 • możliwość samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (możliwość przejścia co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą,
 • brak przeciwwskazań do przeprowadzenia treningu chodu ze strony narządu ruchu lub innych układów,
 • możliwość współpracy ze strony dziecka (spełnianie poleceń),
 • pisemna zgoda  rodziców lub opiekunów dziecka na udział w badaniach oraz opublikowanie anonimowych zdjęć lub filmu z terapii i badań dziecka,
 • Ponieważ nie wszystkie dzieci z m.p.dz. mogą uczestniczyć w tego typu  badaniach, zastosowane będą następujące kryteria wyłączenia z badań:
 • zbyt mały wzrost dziecka,
 • przykurcze w stawach kolanowych powyżej 20 stopni,
 • znaczne deformacje stóp,
 • brak współpracy ze strony dziecka,
 • zaawansowana osteoporoza uniemożliwiająca bezpieczne stanie lub mogąca powodować złamania podczas treningu chodu lub stania,
 • aktywna padaczka lekooporna,
 • otwarte uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i/lub kończyn dolnych,
 • przeciwwskazania kardiologiczne do treningu chodu,
 • brak zgody  na udział dziecka  w projekcie.


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Zapisy w Centrum Fizjoterapii FIZJOFIT w Gliwicach
ul. Szparagowa 19
44-141 Gliwice
tel. 32-234-07-25
www.fizjofit.pl
e-mail: [email protected]

Reklama
(0)
Komentarze