Zaloguj
Reklama

Wady rozwojowe u noworodka wymagające interwencji chirurgicznej

Autorzy: Ewa Chodkowska
Karmienie piersią
Fot. Panthermedia
Karmienie piersią
(4)

Wśród noworodków, aż 2% rodzi się z wadami, które bywają przyczynami zgonu lub mają negatywny wpływ na rozwój dziecka.

Reklama

Niektóre z tych wad wymagają interwencji chirurgicznej zaraz po urodzeniu. Wady te to:

  1. Zarośnięcie nozdrzy tylnych (jednostronne lub obustronne)

Objawy szczególnie się uwidaczniają w zarośnięciu obustronnym. Stwierdza się łapanie oddechu, nasilony udział mięśni oddechowych, sinicę oraz trudności w karmieniu.
Postępowaniem doraźnym jest założenie rurki ustno-gardłowej lub dotchawiczej.

  1. Przepuklina przeponowa

Jej częstość występowania to 1:4000 żywo urodzonych noworodków. Przeważnie jest to przepuklina lewostronna przez otwór opłucnowo-otrzewnowy
Do objawów należą duszności, sinica, wymioty, asymetria ruchów oddechowych klatki piersiowej, zapadnięcie brzucha, przemieszczanie się serca w stronę prawą oraz słyszalna perystaltyka jelit podczas osłuchiwania klatki piersiowej.
Aby rozpoznać wadę ustala się zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i brzucha.
Do doraźnego postępowania należy poprawa wentylacji oraz intubacja, czyli oddech wspomagany lub kontrolowany, tlenoterapia i wyrównanie kwasicy.fot. pantherstock
 

  1. Zarośnięcie przełyku i przetoka tchawiczo-przełykowa

Częstość jej występowania wynosi ok. 1:3000 żywych noworodków.
Do objawów należą wymioty treścią podbarwioną żółcią lub zielonożółtą, wzdęcie brzucha, widoczna perystaltyka, brak smółki, w padaniu palpacyjnym brzucha bolesność lub wyczuwalny guz, obecność krwi w badaniu per rectum.
Widoczny poziom płynu w diagnostycznym badaniu radiologicznym brzucha w pozycji pionowej pozwala na wykrycie tej wady.

  1. Niedrożność smółkowa

Wada ta występuje tylko 1: 14 000 żywych urodzeń. Jest ona najczęściej objawem mukowiscydozy.
Objawy to wymioty podbarwione zielonożółtą treścią, wzdęcia brzucha, gęsta i lepka smółka, której wydalanie jest utrudnione.
Rozpoznać można dzięki badaniu rtg, w którym stwierdza się znaczne rozdęcie górnego odcinka jelita cienkiego, czasami widoczne są również poziomy płynu. W wadzie tej może nastąpić perforacja jelita, nawet u płodu.
 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka, prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Reklama
(4)
Komentarze