Zaloguj
Reklama

Ubytki słuchu u dzieci

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Niemowlę
Fot. ojoimages
Niemowlę
(5)

W przypadku noworodków i niemowląt, to rodzice muszą zwrócić uwagę na to, czy ich dziecko słyszy prawidłowo. Szybko podjęte leczenie może umożliwić lub ułatwić dziecku naukę mówienia. Warto podkreślić, że badanie słuchu można wykonać w każdym wieku.

Reklama

Niedługo po urodzeniu dziecko reaguje na nagłe, głośne dźwięki mrugając bądź otwierając szeroko oczy. Około 4. miesiąca życia niemowlę uspokaja się lub uśmiecha na dźwięk głosu, szczególnie mamy. Dziecko zaczyna zwracać swój wzrok lub głowę w stronę, z której dobiega głos. W 7. miesiącu dziecko powinno od razu zwracać się w stronę dobiegającego dźwięku, nawet niezbyt głośnego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest czymś zajęte. Już w 9. miesiącu dziecko słucha znanych dźwięków i kieruje wzrok w stronę dźwięków, których źródło jest poza zasięgiem jego wzroku. W 12. miesiącu dziecko powinno reagować na znane słowa oraz np. odpowiadać na zwrot „pa-pa”, nawet jeśli nie widzi osoby mówiącej.

W przypadku starszych dzieci najpowszechniejszą oznaką problemów ze słuchem jest brak odpowiedzi na zadane pytania. Około 3. roku życia dziecko może zacząć prosić o powtórzenie wypowiedzi. W przypadku ubytku słuchu spowodowanego infekcją ucha, próg słuchu może ulegać zmianom.

Dzieci mające problem ze słuchem mogą zacząć mówić później w porównaniu z innymi dziećmi, mówić niewyraźnie bądź używać złych słów. Prawdopodobne jest pomijanie szybko lub cicho wypowiedzianych słów, łączenie wyrazów bądź pomijanie niektórych dźwięków.


fot. pantherstock

W związku z ubytkiem słuchu, może pojawić się wiele problemów. Relacje między dzieckiem a rodzicami mogą być problematyczne, ponieważ dziecko może dobrze zrozumieć co do niego mówią, tylko wtedy kiedy mówią głośno, podniesionym tonem. Jeśli pojawią się problemy z mową, dziecko może czuć się źle przez to, że inni nie są w stanie go zrozumieć. Ogólne problemy z nawiązywaniem relacji negatywnie wpływają na ocenę.

Problemy pojawiają się także w szkole. Dziecko, które nie słyszy dobrze poleceń wydawanych przez nauczyciela, nie może poprawnie ich wykonać. Często dokładne zrozumienie wypowiedzi będzie wymagało dużego wysiłku i koncentracji.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze