Zaloguj
Reklama

Szczepienia zalecane: czy warto poszerzyć kalendarz szczepień? (część 2)

Szczepienie przeciwko grypie
Fot. medforum
Szczepienie przeciwko grypie
(5)

Druga część tekstu poświęconego szczepieniom dodatkowym omawia wybrane choroby wirusowe, przeciwko którym istnieją skuteczne szczepionki, nie uwzględnione jednak w kalendarzu szczepień obowiązkowych. Podkreślono potencjalne powikłania mogące być następstwem zachorowania. Podano rekomendacje dotyczące szczepienia w poszczególnych grupach dzieci.

Reklama

Choroby wirusowe są jednym z największych zagrożeń zdrowotnych we współczesnym świecie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że istnieje bardzo niewiele skutecznych leków przeciwwirusowych, które mogłyby odegrać taką rolę jak antybiotyki w zwalczaniu chorób bakteryjnych. Z tego powodu podstawowym narzędziem w walce z wirusowymi chorobami zakaźnymi są szczepienia ochronne.

W obowiązującym w Polsce kalendarzu szczepień obowiązkowych zawarte są szczepienia przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio, odrze, śwince i różyczce. Oprócz wymienionych wyżej schorzeń istnieje duża grupa chorób wirusowych, którym można zapobiec poprzez przeprowadzenie szczepień dodatkowych. Główny Inspektor Sanitarny, który określa w Polsce zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym, rekomenduje wszystkim lub wybranym grupom pacjentów dodatkowe szczepienia przeciwko następującym chorobom wirusowym:

 • wirusowe zapalenie wątroby typu A
 • grypa
 • ospa wietrzna
 • kleszczowe zapalenie mózgu

Powyższe schorzenia zostaną przedstawione w niniejszym opracowaniu. Szczególną uwagę poświęcimy ewentualnym powikłaniom mogącym wystąpić po zachorowaniu na jedną z wymienionych powyżej chorób wirusowych. Postaramy się wskazać, które ze szczepień powinny być wykonane u każdego dziecka, a które należy ograniczyć do dzieci z określonych grup ryzyka.

1) WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) jest popularnie nazywane żółtaczką pokarmową. Powoduje ją wirus HAV. Choroba przebiega zwykle łagodnie pod postacią objawów rzekomogrypowych i nieżytu żołądkowo-jelitowego. Istnieją doniesienia o sporadycznych ciężkich przebiegach (z cholestazą, przewlekaniem się zakażenia, a nawet z cechami niewydolności wątroby), ale są to powikłania relatywnie rzadkie. Schorzenie to, należące zasadniczo do "chorób brudnych rąk", jest w Polsce coraz rzadsze.

Nawet w krajach rekomendujących znacznie szerszy niż w Polsce zakres szczepień (np. w USA) nie zaleca się rutynowego szczepienia przeciwko wzw A, za wyjątkiem terenów i grup wysokiego ryzyka. Polskie zalecenia są zgodne z tą tendencją: szczepienie przeciwko wzw A zaleca się przede wszystkim osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności oraz turystom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej zachorowalności (głównie kraje Azjatyckie)

Dostępne w Polsce szczepionki:

 • Avaxim (Aventis Pasteur)
 • Havrix 720 Junior (Glaxo SmithKline)
 • Vaqta 50 (Merck Sharp & Dohme)

fot. panthermedia

Szczepionka przeciwko wzw A znajduje się także w szczepionkach skojarzonych: Twinrix Junior - dla dzieci oraz Twinrix Adult - dla nastolatków i dorosłych (Glaxo SmithKline). Ceny szczepionek: od 120 do 190 złotych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna

Źródło tekstu:

 • "Przegląd mikrobiologii lekarskiej" Jawetz E. i wsp., PZWL, Warszawa 1991.
  "Zarys kliniki chorób zakaźnych" Januszkiewicz J. (red.), PZWL, Warszawa 1994.
  "Indeks leków Medycyny Praktycznej" Kraków 2004.
  "Program szczepień ochronnych na rok 2004" Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego.
  "American Academy of Pediatrics: Recommended Childhood and Adolescent Immunization Schedule", United States, July-December 2004.
  "Aktualne zalecenia Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention 2004". Medycyna Praktyczna 2004; 4(34): 29-35.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze