Zaloguj
Reklama

Szczepienia zalecane: czy warto poszerzyć kalendarz szczepień? (część 1)

Szczepienie dziecka
Fot. medforum
Szczepienie dziecka
(4)

Większość rodziców już w 1 roku życia dziecka spotyka się z problemem szczepień dodatkowych (zalecanych). Czy warto poszerzyć kalendarz szczepień i dodatkowo uodpornić dziecko na różne choroby zakaźne? Pierwsza część tekstu poświęconego szczepieniom dodatkowym omawia cztery poważne zakażenia bakteryjne, przeciwko którym istnieją skuteczne szczepionki, nie uwzględnione jednak w kalendarzu szczepień obowiązkowych.

Reklama

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne są podstawowym narzędziem w zwalczaniu chorób zakaźnych. Za najważniejsze uważa się szczepienia zawarte w kalendarzu szczepień obowiązkowych, do których w naszym kraju zalicza się szczepienia przeciwko:

Oprócz powyższych szczepień istnieje duża grupa chorób, którym można zapobiec poprzez przeprowadzenie szczepień dodatkowych. Główny Inspektor Sanitarny, który określa w Polsce zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym, rekomenduje wszystkim lub wybranym grupom pacjentów dodatkowe szczepienia przeciwko następującym chorobom:

Wśród dodatkowych zaleceń spotyka się również sugestie zakupienia we własnym zakresie nowszych typów szczepionek zamiast stosowanych rutynowo starszych preparatów (np. acellularna szczepionka przeciwko krztuścowi w miejsce szczepionki pełnokomórkowej).

Szczepienia ochronne - szczepienia dodatkowe

Zagadnienie szczepień dodatkowych (zalecanych) wywołuje wiele kontrowersji i pytań ze strony rodziców. Wiele osób boi się nadmiernej stymulacji dziecka licznymi szczepionkami. Z drugiej strony spotyka się też rodziców naciskających na przeprowadzanie wszystkich możliwych, dodatkowych szczepień. Wielu rodzicom wydaje się (niesłusznie!), że szczepienia zalecane powinny być wykonane u każdego dziecka, a powodem umieszczenia ich na liście dodatkowej są tylko względy finansowe, to jest brak środków pozwalających na zakup szczepionek dla całej populacji. Na poparcie tej tezy przywołuje się kalendarze szczepień rekomendowanych w najbogatszych krajach świata (np. w USA), gdzie przykładowo zaleca się szczepienie każdego dziecka przeciwko ospie wietrznej oraz przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae.


fot. panthermedia

W niniejszym opracowaniu szczegółowo omówione zostaną szczepienia dodatkowe, nie będące składnikiem kalendarza szczepień obowiązkowych. Postaramy się wskazać, które z nich powinny być wykonane u każdego dziecka, a które należy ograniczyć do dzieci z określonych grup ryzyka. Ponadto przedstawione zostaną potencjalne zagrożenia wynikające z zachorowania na chorobę zakaźną nie objętą masowymi szczepieniami obowiązkowymi.

W pierwszej części opracowania omówimy dodatkowe szczepienia przeciwko wybranym chorobom bakteryjnym, do których należą:

 • zakażenia spowodowane przez Haemophilus influenzae grupy B
 • zakażenia spowodowane przez Streptococcus pneumoniae
 • zakażenia spowodowane przez Neisseria meningitidis
 • zakażenia pałeczką krztuśca (szczepionka acellularna).

Druga część poświęcona będzie chorobom wirusowym: ospie, grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • dr med. Jarosław Kwiecień, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna

Źródło tekstu:

 • 1."Przegląd mikrobiologii lekarskiej" Jawetz E. i wsp., PZWL, Warszawa 1991.
  2."Zarys kliniki chorób zakaźnych" Januszkiewicz J. (red.), PZWL, Warszawa 1994.
  3."Indeks leków Medycyny Praktycznej" Kraków 2004.
  4."Program szczepień ochronnych na rok 2004" Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego.
  5. American Academy of Pediatrics: Recommended Childhood and Adolescent Immunization Schedule, United States, July-December 2004.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze