Zaloguj
Reklama

Stany zagrażające życiu noworodka - niedotlenienie

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Niemowlę
Fot. ojoimages
Niemowlę
(3)

Wystąpienie niedotlenienia znacznie zwiększa umieralność zarówno w łonie matki jak i noworodków.

Reklama

Przez niedotlenienie można rozumieć zarówno hipoksemię, czyli stan obniżenia ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej i obniżenie saturacji poniżej 85% oraz hipoksję, czyli niedobór tlenu w tkankach. Niedotlenieniu towarzyszą różnie nasilone zaburzenia kliniczne. Konsekwencje ciężkiego niedotlenienia mogą dotyczyć płuc, nerek, układu krążenia, przewodu pokarmowego, metabolizmu czy ośrodkowego układu nerwowego.

Zmiany w układzie krążenia mają na celu zwiększenie szans na przeżycie. Wzrasta przepływ krwi przez mózg, serce, nadnercza oraz łożysko. Zmniejszenie przepływu krwi odnotowuje się w płucach, przewodzie pokarmowym, nerkach i innych częściach ciała. Ciężka asfiksja prowadzi do objawów wstrząsu kardiogennego, niedomykalności zastawki trójdzielnej oraz przetrwałego krążenia płodowego i pierwotnego nadciśnienia płucnego noworodków.

Uszkodzenia mózgu zależne są od stopnia dojrzałości płodu. U donoszonych noworodków niedotlenienie powoduje encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną. W najcięższych przypadkach dochodzi do uszkodzenia ośrodków głębiej położonych we wzgórzu i pniu mózgu. U wcześniaków może wystąpić krwotok w macierzy okołokomorowej oraz komorach mózgu. U noworodków zarówno donoszonych jak i wcześniaków konsekwencją może być okołokomorowa leukomalacja. Charakteryzuje się miejscowymi zwałami z rozmiękaniem tkanki mózgowej.
 

fot. ojoimages

 

Niedotlenienie płuc wywołuje zmiany w drogach oddechowych, tkance śródmiąższowej jak i naczyniach. Skurcz naczyń płucnych nasila niedotlenienie. Dodatkowo zwiększa uszkodzenie metabolizmu surfaktantu. Może to prowadzić do obrzęku płuc i zwiększać niewydolność oddechowa. U donoszonych noworodków występuje nasilony zespół aspiracji smółki.

W konsekwencji niedotlenieniowego uszkodzenia miąższu nerek dochodzi do ostrej martwicy kanalików nerkowych. Dochodzi do obrzęku komórek śródmiąższowych. Objawy niewydolności nerek to skąpomocz lub bezmocz.

W przypadku ciężkiego niedotlenienia w okresie płodowym może dojść do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz trombocytopenii. We krwi przejściowo wzrasta stężenia produktów degradacji fibrynogenu, natomiast spada stężenie czynników krzepnięcia. Zmienia się liczba leukocytów. Najczęstszym zaburzeniem metabolicznym jest kwasica metaboliczna. Często dochodzi również do hipoglikemii.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze