Zaloguj
Reklama

Rozwój dziecka (0-3 lat) Sparrow Joshua D., Brazelton Thomas B.

Autorzy: Dariusz Stroczyk
Okładka książki
Fot. wyd.GWP
Okładka książki
(5)

Na rynku księgarskim  ukazała się „kolejna” pozycja z cyklu rozwoju dziecka. Tak może pomyśleć przeciętny rodzic czy wychowawca. Nic bardziej mylnego.

Reklama

Pozycja autorów, to rewelacyjna lektura z zakresu psychologii rozwojowej, neonatologii, pediatrii, psychologii rodziny, pedagogiki, metod wychowawczych, a także wszelkich procesów rozwojowych w wieku od narodzin do trzeciego roku życia. Proces wychowania jest w przekonaniu wielu osób czymś naturalnym i powszechnym, nie widzimy więc potrzeby dogłębnej jego analizy. Natomiast poprawność i zgodność z jego naturą i rozwojem dziecka lub wychowanka wymaga wiedzy, choćby teoretycznej z zakresu pojęcia, jakim jest proces wychowania, ale także przygotowanie się do niego oczekując na narodziny lub przyjęcie dziecka z innego środowiska. „Nie ma dzieci – są ludzie” jak mawiał nietuzinkowy Mistrz Janusz Korczak. Dzisiejsza nauka o wychowaniu i procesach w nim zachodzących nie precyzują, czym jest wychowanie. Autorzy stawiają je również pochylając się na planowanych czynnościach w tym właśnie konkretnym celu.

W części pierwszej autorzy przeprowadzają nas przez okres ciąży, omawiając każdy jej etap, do narodzin włącznie. Następnie pokazują okres od narodzin do 3 roku życia. Należy nadmienić iż autorzy to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy każdy etap życia omawiają z rodzicami, wnikając w jej struktury psychologiczno – medyczne. W części drugiej zostajemy poprowadzeni w świat zmagań medycznych, psychologicznych i socjologicznych. Dowiadujemy się o lękach towarzyszących dziecku i jego rodzicom. Należy tu nadmienić, iż proces wychowawczy to rozwijanie zalet moralnych, bliskości fizycznej, troski, a także wzajemnego uczenia się. Dowiedziono, iż dziecko prawidłowo wychowywane w podstawowych potrzebach, a nie dotykane, tulone – umierało. Autorzy w świadomy sposób ukierunkowują na kształceniu osobowości dziecka i rodziców.

Pokazują mechanizmy w jakim obraca się cała rodzina. Znajdziemy tu więc problematykę wczesnego dzieciństwa, emocji im towarzyszących, naukę siebie, psychofizyczne zmagania się w rzeczywistością jak choroby, a także normy moralne i etyczne. W końcu, w części trzeciej zostajemy poprowadzeni w świat sprzymierzeńców rozwoju, a więc rodziców, dziadków, przyjaciół. Dowiadujemy się o formach opieki i prawidłowej opiece pediatrów. Wiele razy słyszę na wykładach pytanie o prawidłowość rozwojową dziecka i jego rodziny, funkcjonalności, prawidłowej interakcji z dzieckiem. Autorzy w profesjonalny sposób odpowiadają na wiele spraw związanych z językiem dziecka, zrozumieniem potrzeb, rozpoznawania ich. To trudny język, którego należy się nauczyć, ponieważ ten okres jest bardzo ważny.

To proces budowania więzi, rozpoczynając od „błogostanu”  do etapu wyrwania dziecka z tego. Należy więc tu przywrócić zerwaną więź. Należy pamiętać, że w okresie od 18 miesięcy do 3 lat jest okresem odkrywania świata. Jest to okres najbardziej niezrozumiały, dziecko musi się upewnić do stabilności, wsparcia, musi opuścić „bazę” i rozpocząć samodzielne funkcjonowanie. Nie chodzi tu o autonomię, lecz o poznawanie świata. Z tym wiąże się upór i niebezpieczeństwo zawłaszczenia przez rodziców wolności w odkrywaniu świata. Autorzy pokazują, jak towarzyszyć dziecku w tym etapie, jak wspólnie ładować się energią i pewnością, jak wyznaczać limity, jak uniknąć arbitrażu. Należy być tu bardzo ostrożnym, ponieważ możemy doprowadzić do dystansu, izolacji, a tym samym do bojaźliwości, ambiwalencji i zachłanności dziecka.

To pozycja obowiązkowa dla każdego z rodziców, wychowawców, nauczycieli, a także dla lekarzy, psychologów, socjologów i wielu innych środowisk, którym leży na względzie dobro i wychowanie dziecka. Autorzy prowokują do stawiania pytań, szukania rozwiązań
i pomagają partycypować w budowaniu więzi.

Reklama
(5)
Komentarze