Zaloguj
Reklama

Problemy chorobowe w obrębie gardła u dzieci

Wizyta u pediatry
Fot. ojoimages
Wizyta u pediatry
(0)

Wśród chorób wieku dziecięcego, swoje miejsce znajdują również choroby w obrębie gardła. Schorzenia laryngologiczne mają kluczowe znaczenie dla odpowiedniego rozwoju dziecka, jak również mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla jego życia oraz zdrowia w kontekście przyszłości i powikłań nieleczonych schorzeń laryngologicznych. Wśród nich możemy wymienić problemy z migdałkiem podniebiennym oraz migdałkami gardłowymi, które niejednokrotnie wymagają interwencji chirurgicznej.

Reklama

Dzieci w toku swojego rozwoju, poddawane są działaniu różnego rodzaju czynników chorobowych. Istnieje wiele schorzeń charakterystycznych dla wieku dziecięcego, których przebycie, nie wyklucza wystąpienia groźnych powikłań w przyszłości. Laryngologia, jako dziedzina medycyny, również zmaga się z tego typu dylematami i odpowiedzialnością za właściwą diagnozę oraz prawidłowy proces leczenia. Istnieje wiele schorzeń oraz problemów w obrębie gardła, które nieleczone mogą stać się zagrożeniem dla życia dziecka lub też być przyczyną groźnych następstw.

Wyrośla adenoidalne

Migdałek gardłowy, nazywany inaczej „trzecim migdałkiem”, jest skupiskiem tkanki limfoidalnej, położonej na stropie nosogardła. Swoją obecność, w kontekście patologicznym zaznacza w szczególności w okresie wieku przedszkolnego, gdyż wówczas stanowi on najczęstszą przyczynę niedrożności nosa. Migdałek gardłowy, między 6 a 7 rokiem życia rozpoczyna proces stopniowego zanikania, jednak jeśli infekcje górnych dróg oddechowych stają się nawracającą przypadłością dziecka, mogą doprowadzić do jego przerostu, co zaburzy proces jego zaniku. Taka sytuacja stanowi podstawę do podjęcia interwencji chirurgicznej, w kierunku usunięcia trzeciego migdałka.  

Objawy

Do głównych objawów przerostu migdałka gardłowego, zalicza się niedrożność nosa, nawracające, przewlekłe infekcje gardła, chrapanie wraz z zaburzeniami snu, bezdech senny, przewlekły katar jak również zaburzenia funkcji słuchowych. Typowe dla dziecka z przerostem migdałka są stale otwarte usta, co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście rozwoju twarzoczaszki, podniebienia czy uzębienia.

Diagnostyka

Celem zdiagnozowania problemu z przerostem migdałka podniebiennego, konieczne jest wykonanie badania palpacyjnego jak również rynoskopia przednia i tylna. Istotne jest również badanie endoskopowe nosa, które pozwala na uzyskanie precyzyjnego obrazu powstałych patologii, co ma duże znaczenie szczególnie w przypadku, gdy konieczny jest zabieg operacyjny.

Adenotomia

Usunięcie migdałka gardłowego (adenotomia), jest zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu ogólnym, po uprzedniej intubacji. Zabieg ten niesie ryzyko wystąpienia silnego krwawienia, jednak ustępuje ono stosunkowo szybko. Jest to najczęstsze powikłanie pozabiegowe, ustępujące zwykle w pierwszej dobie po operacji. Do innych powikłań zalicza się nosowanie otwarte, które może ujawnić się po zabiegu, w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z nadmiernie krótkim podniebieniem miękkim. Wszelkie wady podniebienia (np. rozszczep), stanowią przeciwwskazanie do wykonania tego zabiegu.


fot. panthermedia

Ostre zapalenie gardła

Ostre zapalenie gardła jest stanem zapalnym błony śluzowej gardła, wywołanym w około 80% tach przez wirusy. Z tym schorzeniem najczęściej spotykamy się w stanach obniżonej odporności dziecka, gdyż najczęściej ma ono związek z zakażeniem, które odbywa się drogą kropelkową.

Objawy

Głównymi objawami w tej jednostce chorobowe są gorączka oraz ból gardła, spowodowane nadmiernym przekrwieniem błony śluzowej gardła, jak również rozpulchnieniem grudek chłonnych oraz pasm bocznych gardła.

Leczenie

Terapia sprowadza się do leczenia miejscowego i objawowego. Stan zapalny ustępuje zwykle po kilku dniach.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Wybrane zagadnienia z otolaryngologii” D. Gryczyńska [w:] „Repetytorium z pediatrii” pod red. W. Kawalec, K. Kubickiej, Warszawa 2005

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze