Zaloguj
Reklama

Prace szkodliwe dla kobiet w ciąży

Autorzy: Anna Piotrowska
Źródło: Z. Seliga „ Tania ciąża- Poradnik dla kobiet w ciąży”
Kobieta ciężarna w pracy
Fot. ojoimages
Kobieta ciężarna w pracy
(5)

Kobieta w ciąży ma swoje prawa, które regulują odpowiednie akty prawne.

Reklama

Wśród nich można wymienić:

  1. Kodeks Pracy, dział VIII- uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom + rozporządzenie zmieniające z dnia 30.07.2002. -
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie pomieszczeń pracy kobiet w ciąży i w okresie karmienia. Jeżeli kobieta zatrudniona jest na czas określony jest objęta ochroną od 3 miesiąca, jeżeli umowa kończy się po upływie 3 miesiąca ciąży zostaje ona automatycznie przedłużona do dnia porodu.

Dla kobiet w ciąży i karmiących piersią szkodliwe są prace, które wiążą się z wysiłkiem fizycznym, transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją. Niezwykle uciążliwe są także prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym.

Niekorzystne są również prace w hałasie i drganiach. Nie należy narażać się na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego, ultrafioletowego. Szkodliwe są prace pod ziemią oraz na wysokościach, wchodzenie i schodzenie z drabiny.

Kobieta nie powinna wykonywać prac związanych z warunkami podwyższonego bądź obniżonego ciśnienia. Kolejnymi pracami są te, gdzie możliwy jest kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi bądź stwarzające ryzyko zakażenia jak np: wirus zapalenia wątroby typu B, ospy wietrznej, półpaśca, wirus różyczki, HIV.

 

fot. ojoimages

 

Prace narażające na działanie szkodliwych substancji chemicznych, czynników rakotwórczych nie są wskazane dla kobiet w ciąży. Szkodliwe są prace grożące urazami fizycznymi i psychicznymi, prace w wymuszonym rytmie, wewnątrz zbiorników, kanałów.

Przepisy wskazują, iż kobieta w ciąży może spędzać maksymalnie 4 godziny przed komputerem. Długie siedzenie za biurkiem jest również niekorzystne ze względu na obrzęki, bóle stawów, kłopoty z krążeniem.

Holenderscy naukowcy ujawnili, że nawet zawody, które dotychczas uważano za spokojne i bezpieczne mogą stwarzać zagrożenie. Chodzi tu przede wszystkim o te, które wymagają wielogodzinnego stania np; sprzedawczynie, nauczycielki, fryzjerki, opiekunki do dzieci, kosmetyczki itp.

Jeżeli matka narażona jest na jeden z wyżej wymienionym czynników pracodawca ma obowiązek przenieść ją na inne stanowisko. Kobieta w ciąży musi pamiętać by nie dopuszczać do sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu swojego i dziecka. Kobieta może odmówić wykonania pracy wzbronionej kobietom w ciąży, gdyż jest to naruszenie przepisów o ochronie pracy kobiet.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze