Zaloguj
Reklama

Poszerzenie kalendarza szczepień dla dzieci z grup ryzyka

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Szczepienie
Fot. Pantherstock
Szczepienie
(0)

Omówienie rozporządzenia Ministra Zdrowia poszerzającego kalendarz szczepień refundowanych ze środków budżetowych

Reklama

W Dzienniku Ustaw nr 122 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Pod tą skomplikowaną nazwą aktu prawnego kryje się poszerzenie kalendarza szczepień refundowanych z budżetu państwa o nowe szczepionki dla dzieci z grup ryzyka. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2008 r.

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia w ramach szczepień refundowanych ze środków publicznych możliwe jest bezpłatne zaszczepienie wybranych dzieci przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej.

Przeciwko pneumokokom od 01.10.2008 refundowana jest nowoczesna szczepionka koniugowana, pod warunkiem kwalifikowania się przez dziecko do następujących grup ryzyka:

A) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego

 • lub chorujące na:
 • przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
 • schorzenia immunologiczno-hematologiczne,
 • małopłytkowość idiopatyczną,
 • ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
 • asplenię wrodzoną lub po splenektomii,
 • zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,
 • pierwotne zaburzenia odporności,
 • zakażone HIV,
 • przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu ślimakowego.

B) dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną;

Przeciwko ospie wietrznej od 01.10.2008 przysługuje bezpłatne szczepienie następującym dzieciom:

A) dzieci do ukończenia 12 roku życia:

 • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
 • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
 • zakażone HIV,
 • przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią.

B) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a

 • które nie chorowały na ospę wietrzną.

Opisane powyżej poszerzenie kalendarza szczepień refundowanych jest zgodne z postulatami specjalistów. W wielu krajach europejskich szczepienia przeciwko pneumokokom i ospie są szczepieniami wykonywanymi rutynowo, powszechnie i bezpłatnie u wszystkich niemowląt ubezpieczonych w ramach środków systemu opieki zdrowotnej.

Pełny tekst rozporządzenia jest dostępny w internecie, np. na stronie:
http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=276975

Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • Dr n. med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze