Zaloguj
Reklama

Od-kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych: jak się można zarazić i jak wygląda przebieg

Strzykawka, zastrzyk
Fot. ojoimages
Strzykawka, zastrzyk
(0)

Okres od maja do października jest czasem największej aktywności kleszczy oraz znaczącego wzrostu zachorowań na choroby odkleszczowe. Artykuł prezentuje podstawowe wiadomości na temat odkleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.

Reklama

Wstęp

Kleszcze są zwierzętami bytującymi w lasach całej Europy, w tym w Polsce. Żywią się one krwią zarówno ssaków, jak i gadów oraz ptaków. Dla człowieka samo ukąszenie kleszcza nie jest niebezpieczne, ale kleszcze mogą być źródłem zakażenia groźnymi chorobami. Najbardziej niebezpieczne dla mieszkańców naszego kraju są dwie choroby:
- borelioza (zakażenie bakterią Borrelia burgdorferi)
- odkleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (zakażenie wirusem Flavi)

Poniżej omówienie tej drugiej z najczęstszych chorób odkleszczowych

Czynnik przyczynowy

Przyczyną odkleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowych jest wirus Flavi (Flaviwirus), należący do rodziny wirusów Toga (Togaviridae), wcześniej klasyfikowany niekiedy jako jeden z Arbowirusów. W Europie wyróżnia się zwykle podtypy wschodni i zachodni. Podtyp wschodni jest bardziej patogenny i powoduje zachorowania o cięższym przebiegu.

Epidemiologia

Głównym rezerwuarem wirusa Flavi, wywołującego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, są kleszcze Ixodes ricinus, powszechne także w naszym kraju. W Polsce obszarami szczególnie zagrożonymi odkleszczowym zapaleniem mózgu i opon są tereny Polski północno-wschodniej (pasem od Elbląga i Olsztyna poprzez Białystok i okolice, aż do Białej Podlaskiej i Lublina). Regionem o znacznym narażeniu na zachorowania jest także Polska południowo-zachodnia (zwłaszcza tereny na południe i południowy-zachód od Opola). Należy podkreślić, że przypadki zachorowań zdarzają się także w innych regionach, jak na przykład w okolicach Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Częstochowy, Krakowa i Rzeszowa.

Obszary znacznego narażenia na zachorowania znajdują się także w całej Europie środkowej i południowej (Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Węgry, Słowenia, Chorwacja) oraz w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Przed wprowadzeniem masowych szczepień odkleszczowe zapalenie mózgu stanowiło aż 56% wszystkich wirusowych zakażeń OUN w Austrii.

Maksimum aktywności kleszczy przenoszących zakażenie przypada na okres od maja do października, ale zakażenia są możliwe już od marca, o ile wystąpi wyraźny wzrost temperatury otoczenia. Wzrostowi aktywności kleszczy sprzyja łagodna zima i wilgotne lato.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze