Zaloguj
Reklama

Niedosłuch centralny - co to takiego?

Współautorzy: pedagoga w PPPnr1 w Sosnowcu
Autorzy tekstu źródłowego: A.Senderski, D.McPherson, H.Skarżyński, Możliwości diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu u dzieci [w] Słyszę…nr5(55) „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa 2002
Przedszkole
Fot. ojoimages
Przedszkole
(3)

Niedosłuch centralny to uszkodzenie wyżyszch funkcji słuchowych. Jest to zaburzenie funkcjonowania ośrodkowej części układu słuchowego.

Reklama

Objawy, które mogą się pojawić:

 • szumy uszne
 • halucynacje słuchowe
 • brak koncentracji słuchowej
 • trudności w lokalizacji źródła dzwięku
 • zmęczenie słuchowe
 • trudności w rozumieniu mowy
 • mniejsza zdolność rozumienia i odczuwania muzyki.

Leczenie polega na długotrwałej rehabilitacji.

Jakie są przyczyny zaburzeń funkcjonowania ośrodkowej części układu słuchowego?

 • niedotlenienie mózgu w czasie porodu
 • zapalenie opon mózgowych 
 • urazy głowy
 • brak właściwej stymulacji układu słuchowego we wczesnym dzieciństwie
 • zaniedbania wychowawcze
 • przewlekłe zapalenie ucha środkowego.

Dziecko ze zdiagnozowanym niedosłuchem centralnym jest najczęściej uczniem szkoły masowej. Ze względu na trudności z diagnozą oraz subtelne objawy, dziecku przypisywane są różne przyczyny zaburzeń, wykluczane w toku diagnozy lekarskiej lub psychologiczno - pedagogicznej.

Niedosłuch centralny to zaburzenie, które dotyczy najczęściej dzieci z normą intelektualną. Tacy uczniowie mają bardzo dobrze rozwinięte funkcje wzrokowe, spostrzeżeniowe, manipulacyjne. Słabsze wyniki mogą ujawniać się w funkcjach takich jak: pamięć słuchowa świeża, bezpośrednia, rozumienie norm społeczno-moralnych.

 

fot. ojoimages

 

Bardzo ważna jest także postawa nauczyciela. Powinien on zrozumieć problem i pomóc dziecku. Niestety często nauczyciele nie mają podstawowej wiedzy na temat zaburzeń związanych z niedosłuchem centralnym. Bardzo często bagatelizują ten problem.

W jaki sposób można pomóc dziecku, które boryka się z tym problemem? Pierwsze działania podejmują rodzice. Postawienie diagnozy wymaga wielu badań, w późniejszym czasie dochodzi do tego rehabilitacja i różnego rodzaju treningi słuchowe. Nauczyciel powinien wiedzieć, jak wspomagać dziecko z niedosłuchem centralnym.

Oto najważniejsze wskazówki pracy na lekcji z uczniem:

 • posadzenie ucznia w pierwszej lub drugiej ławce, najlepiej w bocznym rzędzie - umożliwi to uczniowi odwracanie się do mówiącego kolegi i obserwacje twarzy nauczyciela,
 • ułatwianie rozumienia mowy poprzez podsunięcie tematu, który jest przedmiotem rozmowy
 • zwracanie uwagi, aby twarz mówiącego była dobrze oświetlona, 
 • w trakcie lekcji należy zwracać uwagę na to, czy uczeń rozumie przekazywane treści słowne, w razie potrzeby należy udzielać dodatkowych wyjaśnień
 • uczeń powinien mieć więcej czasu na sformułowanie odpowiedzi lub wykonanie polecenia;
 • jeżeli uczeń nie zrozumie zadanego mu pytania lub nie „uchwyci” jego początku, należy je zadać ponownie.

Wymagania wobec ucznia należy dostosować do jego możliwości i obiektywnych ograniczeń percepcyjnych. Należy brać pod uwagę zindywidualizowane zalecenia opracowane dla dziecka. Dotyczy to sposobu oceniania wypowiedzi ustnych, prac pisemnych, czytania, sposobu przeprowadzania sprawdzianów.

Oceniając ucznia należy brać pod uwagę jego aktywność, zaangażowanie, systematyczność - znając problemy dziecka nauczyciel powinien poza oceną wiadomości, brać pod uwagę wysiłek, jaki jest wkładany w opanowanie przewidzanych programem nauczania treści.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze