Zaloguj
Reklama

Krew w stolcu u dziecka - część 2: zasady diagnostyki

Autorzy: lek. Agnieszka Krzywicka, specjalista pediatra, asystent Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Centrum Pediatrii w Zabrzu
Krew w stolcu u dziecka - część 2: zasady diagnostyki
Fot. medforum
(3)

Druga część artykułu dla lekarzy i studentów przedstawia zasady diagnostyki dzieci zgłaszających się do lekarza z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego.

Reklama

W diagnostyce krwawień z przewodu pokarmowego należy uwzględniać specyfikę poszczególnych grup wiekowych. Poniższa tabela przedstawia częste i rzadkie przyczyny krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego w zależności od wieku dziecka.

 

CZĘSTE

RZADKIE

 

 

NIEMOWLĘTA

 • szczelina odbytu

 • infekcyjne zapalenie jelit

 • nietolerancja białka mleka krowiego

 • martwicze zapalenie jelit

 • połknięta krew matczyna

 • wgłobienie jelit

 • zdwojenie jelit

 • uchyłek Meckela

 • choroba Hirschprunga

 • wrodzone i nabyte zaburzenia krzepnięcia

 

 

DZIECI STARSZE

 • szczelina odbytu

 • infekcyjne zapalenie jelit

 • wgłobienie

 • uchyłek Meckela

 • nieswoiste zapalenie jelit

 • polip młodzieńczy lub zapalny

 • zdwojenie jelt

 • wady naczyniowe

 • plamica Schoenleina-Henocha

 • hemoroidy

 • żylaki odbytu

 • wrzód samotny odbytnicy

 • uraz odbytu

 • wykorzystywanie seksualne

 • wrodzone i nabyte zaburzenia krzepnięcia
  ( w tym zespół hemolityczno- mocznicowy)

 

Krwawienia mikroskopowe

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego nie musi mieć charakteru krwawienia makroskopowego. Często u pacjentów zgłaszjących okresową obecność krwi w stolcu występuje równolegle przewlekłe krwawienie mikroskopowe prowadzące do systematycznej utraty krwi i niedokrwistości. Bywa że krwawienie mikroskopowe poprzedza wystąpienie krwawienia makroskopowego.

Objaw taki obserwujemy u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, przy obecności polipa w jelicie, uchyłku Meckela lub zdwojenia jelita. Przydatny w tym wypadku jest test w kierunku obecności krwi utajonej w stolcu. Niestety, wynik próby może być fałszywie dodatni, jeżeli w stolcu obecne są inne substancje mające identyczną aktywność jak peroksydaza zawarta w hemoglobinie krwi. Należą do nich: mięso, części zielone roślin, czekolada, kakao, chrzan, rzepa, pomidory, świeże wiśnie oraz podawane w trakcie badania preparaty żelaza. Istnieje także możliwość uzyskania wyników fałszywie ujemnych, np. po spożyciu witaminy C (nawet w ilościach obecnych w preparatach wielowitaminowych), po przechowywaniu próbki dłużej niż 4 dni oraz w przypadku, kiedy użyte do próby odczynniki są przeterminowane.

Dlatego przed wykonanem testu na obecnośc krwi utajonej w stolcu zaleca się stosowanie przez 3 dni diety bezmięsnej, bez czekolady, kakao i części zielonych roślin oraz preparatów witaminowych. Z powodu nieciągłego rozkładu krwi w stolcu test na krew utajoną powinien być powtarzany co najmniej dwukrotnie w przypadku każdej próbki stolca lub wykonywany w trzech różnych próbkach.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze