Zaloguj
Reklama

Komunikacja z niemówiącymi niepełnosprawnymi

Autorzy: Informacja prasowa: Fundacja SYNAPSIS
Dziecko malujące obraz
Fot. ojoimages
Dziecko malujące obraz
(1)

W październiku rozpoczynają się obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC (Augmentative and Alternative Communication).

Reklama

Akronimem AAC określane są wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu, w tym także osobom z autyzmem. Wykorzystanie aplikacji opartych o AAC będzie jednym z tematów, mającej się odbyć w dniach 15 i 16 listopada w Warszawie, konferencji „AUTYZM. Interakcje – porozumienie – dialog”.

Problem całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu, dotyczy 1% całej populacji, niezależnie od rasy, miejsca zamieszkania, statusu ekonomicznego. Wszystkie osoby dotknięte całościowymi zaburzeniami rozwojowymi mają poważne trudności w porozumiewaniu się. Szacuje się, że ok. 30% osób z autyzmem to osoby niemówiące. Grupa ta używa często alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się – AAC.

 

fot. Fundacja SYNAPSIS

 

- Trzyletni Karol dzięki metodzie opartej o AAC nauczył się porozumiewać z rodzicami. Teraz może samodzielnie poprosić o jedzenie albo zabawki, wyrażać swoje pragnienia i potrzeby. Jeśli chce zakomunikować rodzicom o czymś, co go zainteresowało albo przekazać, jak się czuje, podaje im odpowiedni obrazek. Tworzy się nić porozumienia z rodzicami, a dziecko jest zachęcone do rozwijania tej relacji. Metoda ta z powodzeniem stosowana jest także u osób dorosłych z autyzmem, otwierając drogę do kontaktu osobom, które nigdy nie nauczyły się mówić. – mówi Joanna Grochowska terapeuta i wiceprezes Fundacji SYNAPSIS.

Z inicjatywy International Society for Alternative and Augmentative Communication (ISAAC) od 2007 roku październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC i jest celebrowany na całym Świecie. Jego celem jest informowanie społeczeństwa o istnieniu wielu różnych sposobów w jaki mogą porozumiewać się osoby mające trudności z mówieniem.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(1)
Komentarze