Zaloguj
Reklama

Kalendarz rozwoju niemowlęcia

Autorzy: dr Joanna Kula-Gradzik
Kalendarz rozwoju niemowlęcia
Fot. ojoimages
(3)

Krótko przedstawione tzw. "kamienie milowe" w rozwoju niemowlęcia.

Reklama

Kalendarz rozwoju w pierwszych 12 miesiącach życia.

0-3 miesiąca życia

Rozwój ruchowy: Słabo kontroluje ruchy głowy, szyi i tułowia- większość ruchów jest przypadkowa, bezwładna, ruchy kończyn są nieskoordynowane, odruchowo wkłada do ust ręce i zabawki. Podciągane do pozycji siedzącej utrzymuje głowę. W pozycji na brzuszku unosi głowę i utrzymuje ją przez chwilę opierając się na przedramionach.

Rozwój psychospołeczny:

Reaguje na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Wydaje gardłowe dźwięki- „grucha”. Płacze dla wyrażenia emocji i potrzeb. Rodzice powinni nauczyć się interpretować płacz dziecka i natychmiast zaspakajać jego potrzeby. Musi mieć poczucie, że jego potrzeby są ważne.

3-6 miesiąca życia

Rozwój ruchowy: Podwaja urodzeniową masę ciała. Stopniowo ustępują odruchy noworodkowe. Utrzymuje postawę i kontroluje ruchy tułowia. Wspierane siada, podciągane do pozycji siedzącej utrzymuje prosto główkę. Leżąc na brzuszku podnosi głowę i podpiera się łokciami. Aktywne ruchowo w sposób zoorganizowany (np. obraca się wokół własnej osi).

Celowo uderza przedmioty piąstkami. Bada przedmioty i rączki wkładając je do ust.

Rozwój psychospołeczny:

Ustala się dobowy rytm snu i czuwania. Reaguje na kontakt z ludźmi ożywieniem ruchowym, gaworzeniem, śmiechem. Reaguje mimiką na uśmiech matki. Śledzi wzrokiem przedmiot oddalający się z pola widzenia. Trwa uczenie się poprzez badanie otoczenia za pomocą zmysłów.

6-9 miesiąca życia:

Rozwój fizyczny:

Dobrze utrzymuje postawę, siedzi bez pomocy. Podciągane za rączki sprawnie przyjmuje pozycję stojącą. Obraca się z pleców na brzuszek i pełza na brzuszku początkowo do tyłu i okrężnie, później do przodu. Zaczyna posługiwać się dłońmi- przyciąga do siebie małe przedmioty. Zaciska je w piąstce i przekłada z ręki do ręki.

Rozwój psychospołeczny:

Zaczyna uczyć się rozpoznawania przedmiotów, które są obecne w powtarzających się sytuacjach, np. przy karmieniu. Zaczyna używać głosu i gestów do sygnalizowania swoich potrzeb.

9-12 miesiąc życia:

Rozwój fizyczny:

Pewnie utrzymuje postawę. Potrafi sięgnąć po zabawkę nie tracąc równowagi. Poprawa sprawności ruchowej- dobrze raczkuje, podciąga się do pozycji stojącej. Ćwiczy sprawność rąk- używa kciuka i palca wskazującego do chwytania małych przedmiotów.

Rozwój psychospołeczny:

Swobodnie i wesoło zachowuje się w kontaktach z bliskimi. Uczy się jak „funkcjonują” ludzie i przedmioty, dostrzega związki przyczynowo- skutkowo, zaczyna sam rozwiązywać problemy. Reaguje sprzeciwem przy próbie zabrania zabawki. Coraz aktywniej nawiązuje kontakty międzyludzkie, współdziała przy prostych czynnościach, np. ubieraniu. Zaczyna łączyć słowa z gestami. Wymawia około trzech prostych słów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Pediatryczne

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze