Zaloguj
Reklama

Jak otrzymać zwrot zasiłku wychowawczego?

Autorzy: Agata Szostek (asesor radcowski)
Jak otrzymać zwrot zasiłku wychowawczego?
Fot. Pantherstock
(3)

Tylko do 11 maja matki, które zostały pozbawione zasiłków wychowawczych z powodu urodzenia kolejnego dziecka, mogą składać wnioski o ich wypłatę.

Reklama

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego opublikowany 30 stycznia 2006r. (Dz.U nr 22, poz.170 sygn. akt SK 39/04) uznał za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepis § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.08.1999r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków (Dz.U nr 68, poz.761).
Zgodnie z tym przepisem osobom, które w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego urodziły kolejne dziecko zamiast zasiłku wychowawczego wypłacany był zasiłek macierzyński co spowodowało, że okres wypłaty zasiłku wychowawczego tym osobom uległ skróceniu.

Komu przysługuje zwrot zasiłku wychowawczego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma zastosowanie do

  • osób, które w okresie od 1.09.1999r. do 1.05.2002 r. przebywały na urlopie wychowawczym i za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie otrzymały zasiłku wychowawczego.

Wyrok ten ma także odpowiednio zastosowanie do

  • osób, które korzystały z urlopu wychowawczego w okresie od 2.05.2002r do 30.04.2004r. i którym na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.04.2002r. (Dz.U nr 47, poz.442) zamiast zasiłku wychowawczego wypłacono zasiłek macierzyński.

O wypłatę zaległych zasiłków wychowawczych mogą zatem ubiegać się osoby, którym w okresie od 1.09.1999r. do 30.04.2004r. nie wypłacono zasiłku wychowawczego za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Warunki jakie należy spełnić aby otrzymać zwrot zasiłku wychowawczego

Wypłata zaległych zasiłków wychowawczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

WNIOSEK o wypłatę wstrzymanego zasiłku

Należy odręcznie sporządzić wniosek o wypłatę zasiłku, w którym będą
następujące informacje:

  • dane osobowe rodzica, który występował o zasiłek (Pesel, NIP)
  • dane osobowe dzieci, na które były wypłacane zasiłki macierzyński i
    wychowawczy

ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY

Pracodawca wystawia zaświadczenie, a w nim 

  • okres, w jakim pracownica przebywała na urlopie wychowawczym (od-do)
  • datę urodzenia kolejnego dziecka
  • okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego (od-do)
  • okres, wstrzymania wypłaty zasiłku wychowawczego w związku z nabyciem prawa do zasiłku macierzyńskiego na kolejne dziecko.

Reklama
(3)
Komentarze