Zaloguj
Reklama

Immunoterapia alergenowa

Autorzy: Patrycja Nowak
Dziecko
Fot. medforum
Dziecko
(0)

Choroby alergiczne są coraz bardziej rozpowszechnione, zarówno wśród populacji dorosłych jak i dzieci.

Reklama

Istnieje wiele sposobów ich leczenia, jak unikanie uczulających alergenów, leczenie farmakologiczne oraz swoista immunoterapia alergenowa. Immunoterapia redukuje objawy niektórych chorób alergicznych ale też rozwój nowych alergii.   Wykorzystuję się tutaj zmianę odpowiedzi immunologicznej i wzbudzanie tolerancji na uczulający alergen.
Ogólnie wskazania do zastosowania  immunoterapii obejmują:

 • sezonowy lub całoroczny alergiczny nieżyt nosa,
 • alergiczne zapalenie spojówek,
 • astma alergiczna,
 • ciężkie postacie kliniczne nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych

oraz obecność objawów klinicznych:

 • po ekspozycji na alergeny wziewne
 • objawy sezonowe pomimo unikania alergenów i farmakoterapii
 • objawy całoroczne z  koniecznością przewlekłej farmakoterapii

Jeśli chodzi zaś o przeciwskazania wyróżnia się tu:

 • ciężki niedobór immunologiczny,
 • choroby z autoagresji,
 • nowotwory
 • choroby przewlekłe
 • ciężka astma
 • ostrożnie u dzieci poniżej 5 roku życia
 • leczenie z zastosowaniem b-blokerów


fot. panthermedia

 
Wyróżnia się dwa rodzaje immunoterapii tzw SCIT – czyli preparaty podawane podskórnie oraz SLIT, gdzie preparaty podaje się podjęzykowo. Immunoterpia jest szczególnie przydatna w sytuacjach gdy leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne lub obarczone szeregiem działań niepożądanych.

SLIT jest obecnie dobrą alternatywą dla immunoterapii podskórnej, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Metoda jest bowiem bezbolesna, bo nie wymaga iniekcji, bezpieczna i łatwa w podaniu. Immunoterapia podjęzykowa znajduje zastosowanie głównie w przypadku alergicznego nieżytu nosa z uczuleniem na pyłki traw lub alergeny roztoczy, zaobserwowano również w trakcie jej stosowania redukcję objawów astmy alergicznej.

Zawsze należy jednak pamiętać, że leczenie takie musi odbywać się pod kontrolą lekarza alergologa.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze