Zaloguj
Reklama

Helicobacter pylori – część 2: obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Autorzy: dr n. med. Małgorzata Rusek-Zychma, specjalista pediatra
Żołądek
Fot. wikimedia
Żołądek
(3)

Druga część artykułu poświęconego zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci. Omówiono obraz kliniczny zakażenia oraz różne metody diagnostyki Helicobacter pylori. Szczegółowo omówiono aktualne zasady leczenia eradykacyjnego u dzieci.

Reklama

Choroby związane z zakażeniem Helicobacter pylori

Schorzeniami, w których patogenezie udowodniono związek z zakażeniem Helicobacter pylori są:

  • przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka,
  • przewlekłe zapalenie dwunastnicy,
  • choroba wrzodowa dwunastnicy,
  • choroba wrzodowa żołądka,
  • gruczolakorak żołądka,
  • chłoniak MALT(mucosa-associated lymphoid tissue) żołądka

W populacji osób dorosłych zakażenie Helicobacter pylori współistnieje najczęściej z zapaleniem błony śluzowej, lub chorobą wrzodową dwunastnicy (częstość zakażenia w tych przypadkach dochodzi nawet do 100%). Nieco rzadziej stwierdza się je w zapaleniu błony śluzowej żołądka (około 90%), a najrzadziej w przypadku choroby wrzodowej żołądka u pacjentów nie zażywających niesterydowych leków przeciwzapalnych (60%).

Jednym z dowodów na związek zakażenia Helicobacter pylori z chorobą wrzodową jest znamienne zmniejszenie się liczby nawrotów po skutecznej eradykacji bakterii. W ciągu roku nawrót zakażenia ma miejsce u około 5% leczonych pacjentów, w porównaniu do 70-90% nawrotów przed wprowadzeniem schematów leczenia zawierających antybiotyki.

W badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie, stwierdzono, że zakażenie to sześciokrotnie zwiększa ryzyko raka żołądka i występuje u 50% pacjentów z tym nowotworem, aczkolwiek do rozwoju raka dochodzi tylko u 1% osób zakażonych Helicobacter pylori w okresie dzieciństwa. Istnieje również ścisły związek pomiędzy rozwojem chłoniaka żołądka MALT, o niskim stopniu złośliwości, a zakażeniem Helicobacter pylori. Choroba stanowi prawdopodobnie reakcję na antygeny bakteryjne, a eradykacji bakterii towarzyszy ustąpienie lub znamienne zmniejszenie się rozmiarów chłoniaka.

Obraz kliniczny zakażenia u dzieci

W populacji dziecięcej zakażenie Helicobacter pylori najczęściej daje obraz:

  • przewlekłego zapalenie błony śluzowej żołądka z charakterystycznym obrazem endoskopowym: tzw. brukowania okolicy jamy odźwiernikowej (antrum pyloricum), które jest wynikiem przerostu grudek chłonnych jako reakcji immunologicznej na zakażenie,
  • choroby wrzodowej dwunastnicy.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze