Zaloguj
Reklama

Grypa: zalecenia szczepień na sezon 2008/2009

Grypa: zalecenia szczepień na sezon 2008/2009
Fot. Pantherstock
(5)

Drugi z cyklu artykułów dla lekarzy poświęconych grypie omawia aktualne zasady szczepień w grupach ryzyka oraz u dzieci zdrowych.

Reklama

Omówienie aktualnej publikacji amerykańskiego Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) omawiającej profilaktykę grypy na sezon 2008/2009.

Główne zasady szczepienia przeciwko grypie w sezonie 2008/2009 według ACIP

1) Od sezonu 2008/2009 ACIP rekomenduje rutynowe, coroczne szczepienie wszystkich dzieci w wieku 5-18 lat. Jest to zasadnicza zmiana w zaleceniach w porównaniu z poprzednimi publikacjami. Do roku 2007 włącznie zalecano wyłącznie szczepienie dzieci z grup ryzyka, to znaczy w wieku 6-59 miesięcy oraz starszych, o ile są obciążeni przewlekłymi schorzeniami. Optymalnym miesiącem do rozpoczęcia szczepień jest wrzesień, ale możliwe jest szczepienie późniejsze.

2) Utrzymane w mocy zostało zalecenie kontynuacji rutynowego, corocznego szczepienia dzieci w wieku 6-59 miesięcy.

3) Dziećmi z grup podwyższonego ryzyka, u których należy szczególnie naciskać na regularne szczepienia przeciwko grypie, są następujące grupy:

- dzieci w wieku 6-59 miesięcy

- dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego (w tym dzieci chore na astmę), z chorobami układu krążenia (za wyjątkiem nadciśnienia tętniczego), nerek, wątroby, układu krwiotwórczego oraz dzieci z chorobami metabolicznymi (w tym cukrzycą)

- dzieci z obniżoną odpornością (w tym immunospuresja polekowa i zakażenia HIV)

- dzieci, u których upośledzenie stanu układu oddechowego stwarza szczególne zagrożenie zdrowotne (np. dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i chorobami nerwowo-mięśniowymi)

- dzieci wymagające długotrwałego podawania kwasu acetylosalicylowego (ryzyko zespołu Reye'a)

- pensjonariusze ośrodków opieki długoterminowej

4) Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat powinny rozpoczynać szczepienia od otrzymania dwóch dawek szczepionki przeciwko grypie w odstępach co najmniej 4-tygodniowych. Badania kliniczne wykazały, że 1 dawka jest wyraźnie mniej immunogenna u dzieci zaczynających szczepienia w tym wieku.

5) Także dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat, które w ubiegłym roku były szczepione po raz pierwszy i otrzymały wówczas tylko jedną dawkę szczepionki, powinny w obecnym sezonie otrzymać dwie dawki szczepionki w odstępach co najmniej 4 tygodni.

 

Objawy niepożądane po szczepieniach przeciwko grypie

Objawy niepożądane po szczepieniu to głównie gorączka i odczyny miejscowe, występujące z częstością szacowaną na 11,5%. Powikłania po szczepieniu przeciwko grypie są zasadniczo łagodne i zwykle ustępują samoistnie w ciągu 1-2 dni.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Na podstawie: Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2008 Anthony E. Fiore, David K. Shay, Karen Broder, i wsp. MMWR Recomm Rep. 2008 Aug 8;57(RR-7):1-60.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze