Zaloguj
Reklama

Gronkowiec metycylinooporny MRSA występuje w jednej trzeciej przypadków ropnia sromu i pośladka.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Gronkowiec metycylinooporny MRSA występuje w jednej trzeciej przypadków ropnia sromu i pośladka.
Fot. ojoimages
(0)

Oporny na metycylinę szczep gronkowca złocistego występuje w jednej trzeciej przypadków ropni kroczowych i pośladkowych u kobiet, co stanowi połowę przypadków monobakteryjnych ropni u kobiet zgodnie z danymi szpitala, w którym przeprowadzono badania.

Reklama

Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA) jest powszechnym problemem w naszych szpitalach i w naszej lokalnej społeczności i z pewnością zasługuje na naszą uwagę” - powiedziała dr Susan M. Lareau uczestnikom corocznego spotkania Towarzystwa Chorób Zakaźnych w Położnictwie i Ginekologii (IDSOG). Referująca zauważyła, że poprzedni raport stwierdzał, iż MRSA był główną przyczyną infekcji skórnych i tkanki miękkiej w większości sal pomocy doraźnej jednak, w raporcie tym nie zajmowano się problemem odsetku infekcji krocza spowodowanych tym patogenem (N. Engl. J. Med. 2006;355:666-74).

Dr Lareau  (Szpital Magee-Women's Hospital w Pittsburgu) użyła kodów diagnostycznych w celu retrospektywnej identyfikacji wszystkich przypadków ropni kroczowych oraz pośladkowych odnotowanych  w tymże szpitalu pomiędzy 2003 a 2007, a następnie przebadała ich cechy charakterystyczne. Wzięła pod uwagę przypadki dotyczące sromu, gruczołów Bartholina, pośladków oraz wyłączyła przypadki dotyczące obszaru odbytniczego i około-odbytniczego.

Badania zidentyfikowały 126 pacjentów. Grupa składała się z 64 pacjentek (51%) z ropniem sromu, 41 pacjentek (33%) z ropniem gruczołu Barthollina, 19 pacjentek (15%) z ropniem pośladka oraz 2 pacjentki (2%) z połączonymi ropniami sromu i pośladka.

Posiewy wykonano u 72 pacjentek i w 33% były one MRSA- pozytywne. Obecność MRSA potwierdzono w 64% przypadków ropnia pośladka, w 50% przypadków ropnia pośladka i  sromu występujących równocześnie oraz w 33% ropni sromu i 7% ropni gruczołu Barthollina.

Większość z badanych przypadków dotyczyła ropni monobakteryjnych, a MRSA dotyczyło około 50% badanych infekcji. Najczęściej występującym patogenem był B streptococcus i wrażliwy na metycylinę gronkowiec Staphylococcus aureus.

Zarówno wiek, jak i BMI, ciąża czy też inne współistniejące choroby (cukrzyca, rak, choroba wieńcowa) nie stanowiły znamiennych czynników prognostycznych związanych z infekcjami MRSA.

Pacjentki z ropniami pośladka znamiennie częściej miały pozytywny wynik dla MRSA (OR 28)  w porównaniu  do przypadków ropnia gruczołów Bartholina, natomiast u pacjentek z ropniami sromu statystycznie nieznamiennie częściej występowały infekcje z pozytywnym wynikiem dla MRSA (OR 7).

„W naszym badaniu chcieliśmy skupić uwagę na wynikach dotyczących MRSA, aby ocenić czy tego typu infekcje są bardziej złośliwe i trudniejsze do leczenia.” - mówi dr Lareau . Jednak uzyskane wyniki nie potwierdziły tej hipotezy ukazując, iż pacjentki MRSA-pozytywne i MRSA-negatywne miały identyczne średnie czasy pobytu w szpitalu (2 dni) i nie różniły się znamiennie statystycznie w odniesieniu do ilości przeprowadzanych zabiegów drenażu ropni.

Przeprowadzona analiza trendu obejmującego 5-letni czas badania wykazała, iż całkowita liczba przypadków ropni krocza w badanym szpitalu wzrosła z około 20 do 55  przypadków rocznie.

Natomiast w tym samym badaniu zaobserwowano, iż ilość przypadków ropni krocza MRSA pozytywnych, pomimo i tak niewielkiej ilości wzrosła jednak znacznie szybciej z 1 do 12 przypadków rocznie.

„MRSA jest dominującym  patogenem  w przypadkach  infekcji leczonych w szpitalu Magee-Women's Hospital”- stwierdziła dr Lareau, dodając równocześnie iż  przeprowadzone badanie nie pozwoliło na jednoznaczne określenie czynników demograficznych prognozujących, która pacjentka jest najbardziej narażona na taką infekcję.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob Gyn News, Volume 43, Issue 17, Page 1 (1 September 2008)

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze