Zaloguj
Reklama

Dziecko z zespołem Aspergera

Autorzy: Anna Malek
Relacje między ojcem a synem
Fot. medforum
Relacje między ojcem a synem
(1)

Zespół Aspergera (ZA) to zespół całościowych zaburzeń rozwoju, które często nie zostają wcześnie zdiagnozowane. Spowodowane jest to pozornie prawidłowym rozwojem mowy, który usypia czujność otoczenia.

Reklama

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera jest to zespół cech, które mogą przypominać objawy autyzmu, ale nie powinny być z nim utożsamiane. W porównaniu z osobami autystycznymi, osoby z zespołem Aspergera mają dużo lepiej rozwinięte zdolności poznawcze oraz język. Objawami tego zespołu zaburzeń są:

  • trudności z akceptacją zmian,
  • ograniczona elastyczność myślenia,
  • zamiłowanie do zachowania rutyny i rytuałów,
  • niezgrabność ruchowa oraz
  • zaburzony rozwój umiejętności społecznych.

Ze względu na charakter wymienionych objawów, ich zaobserwowanie jest możliwe dopiero ok. 5 roku życia, kiedy to dziecko podejmuje pierwsze aktywności w sferze społecznej (np. w przedszkolu).fot. panthermedia

Niepokojące zachowania

Jakie zachowania powinny zwrócić szczególną uwagę otoczenia? W sferze społecznej dziecko z ZA może unikać kontaktów koleżenskich. Może mieć również problemy ze zrozumieniem konwenansów, czyli tego co "wypada". Objawia się to m.in. w zbyt bliskim kontakcie fizycznym z rozmówcą. Charakterystyczne jest również stałe powracanie do interesujacego go tematu, bez względu na reakcję czy zainteresowanie ze strony rozmówcy. Dzieci te są zawsze prawdomówne i nie rozumieją, że mogą przez to wyrządzić komuś krzywdę (np. przez głośne stwierdzenie, że ktoś jest gruby).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Korendo M., Jak pomóc dziecku z zespołem Asbergera, Bliżej przedszkola 6/2010,

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(1)
Komentarze