Zaloguj
Reklama

Drgawki gorączkowe proste u dziecka: zasady postępowania

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Drgawki gorączkowe proste u dziecka: zasady postępowania
Fot. medforum
(5)

Aktualne zasady postępowania z dzieckiem po przebytych drgawkach gorączkowych prostych. Omówiono rokowanie oraz profilaktykę nawrotów choroby.

Reklama

Wstęp, definicje

Drgawki gorączkowe to zaburzenia napadowe o charakterze drgawkowym, występujące w czasie gorączki, u dzieci w wieku pomiędzy 6 a 60 miesiącem życia, u których nie stwierdza się neuroinfekcji ani zaburzeń metabolicznych. Jest to zjawisko relatywnie częste w pediatrii. Ocenia się, że drgawki gorączkowe występują u 3-4% populacji dzieci w wieku 6-60 miesięcy.

Większość przypadków drgawek gorączkowych to tak zwane drgawki proste, których cechą jest:

- czas trwania incydentu napadowego poniżej 15 minut
- występowanie drgawek o charakterze uogólnionym, bez objawów ogniskowych
- brak nawrotów w czasie pierwszych 24 godzin od napadu

Drgawki gorączkowe złożone stanowią jedynie 25% drgawek gorączkowych i mogą trwać dłużej niż 15 minut, lub powtarzać się w pierwszej dobie od ujawnienia się choroby. Typowe dla drgawek złożonych są objawy ogniskowe, a nawet różnego stopnia niedowład ponapadowy (tzw. niedowład Todda). Podział na drgawki proste i złożone jest istotny klinicznie, ponieważ drgawki złożone rokują wyraźnie gorzej w aspekcie późniejszego ujawnienia się padaczki u dziecka dotkniętego drgawkami gorączkowymi.

Przedmiotem niniejszego opracowania, będącego omówieniem aktualnego stanowiska American Academy of Pediatrics (opublikowanego w czerwcu 2008) są wyłącznie drgawki gorączkowe proste.

Powikłania drgawek gorączkowych: hipotezy i fakty

Z wystąpieniem drgawek gorączkowych teoretycznie związane są cztery rodzaje potencjalnych powikłań (wczesnych lub odległych):

1) zaburzenia rozwoju intelektualnego (obniżenie IQ)
2) nawroty drgawek gorączkowych
3) rozwój padaczki w wieku późniejszym
4) zgon w przebiegu napadu drgawek uogólnionych

Ad 1

Jak wykazały liczne badania epidemiologiczne ryzyko zaburzeń rozwoju intelektualnego spowodowanego napadami drgawkowymi o typie drgawek gorączkowych jest czysto teoretyczne i nie potwierdza się w praktyce. Wszystkie badania porównujące rozwój umysłowy dzieci obciążonych drgawkami gorączkowymi wykazywały brak różnic w testach IQ i osiągnięciach szkolnych w porównaniu z grupą kontrolną. Jeżeli dziecko przed pierwszym incydentem drgawek gorączkowych rozwijało się prawidłowo i nie miało żadnych zaburzeń neurologicznych, to drgawki gorączkowe w żaden sposób nie wpływają na jego rozwój intelektualny.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

  • Febrile seizures: clinical practice guidelines for the long-term management of the child with simple febrile seizures. Pediatrics 2008;121(6):1281-1286.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze