Zaloguj
Reklama

Co nowego w szczepieniach ?

Autorzy: dr Bogna Faryna
Szczepienie
Fot. medforum
Szczepienie
(5)

W artykule omówiono badania nad nowymi szczepionkami, z którymi wiąże się duże nadzieje na eliminację chorób zakaźnych w przyszłości.

Reklama

Angielskojęzyczni lekarze mawiają: dla pacjenta większą wartość ma uncja profilaktyki niż tona leków. Taką uncję profilaktyki stanowią szczepienia ochronne. Szczepienia są skuteczną bronią w ręku pediatry przeciwko wielu chorobom zakaźnym.

Poniżej przedstawiono informacje o nowych szczepionkach, z którymi wiąże się duże nadzieje na eliminację chorób zakaźnych w przyszłości.

Prowadzone badania dotyczą szczepień przeciwko:

  • Helicobacter pylori (HP) -przyczyna wrzodów żołądka i dwunastnicy
  • HIV, ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV), wirusowi opryszczki przenoszonego drogą płciową (HSV2)
  • Malarii
  • Wirusowi syncytium dróg oddechowych (RSV), wirusowi ptasiej grypy, wirusowi Zachodniego Nilu
  • Wąglikowi, ospie prawdziwej (pomimo, że szczepionka już istnieje, badania prowadzone są nad nową generacją szczepień przeciwko formom zmodyfikowanym wirusa, które mogą być użyte przez terrorystów)

 

Grypa

Doświadczenia z lat 2003/4 pokazały, że dwie dostępne szczepionki przeciwko grypie mają wady. Obydwie: inaktywowana triwalentna podawana podskórnie i żywa, atenuowana donosowa wymagają modyfikacji przed każdym sezonem grypowym, w celu dostosowania ich do nowych zmutowanych szczepów wirusa. Obecnie stosuje się czasochłonne i złożone metody namnażania wirusa, w związku z tym niemożliwe jest szybkie zareagowanie na szczep który pojawi się nagle. Również niedogodnością jest to, że żywa szczepionka donosowa nie może być stosowana u dzieci poniżej 5 roku życia oraz u dzieci z astmą, a więc w grupach najbardziej zagrożonych powikłaniami pogrypowymi (dotyczy to USA, w Polsce szczepionka nie zarejestrowana).

Nie ulega wątpliwości, że potrzebna jest nowa szczepionka przeciwko grypie. Udoskonalone metody namnażania wirusa na tkankach ssaków, a nie jak dotychczas na jaju kurzym, pozwoliłyby na przyspieszenie produkcji szczepionki a co za tym idzie na szybsze zabezpieczenie pacjentów przed nowymi formami wirusa. Drugim aspektem, którym zajmują się badacze jest wzbudzenie lokalnej odporności śluzówek, co daje lepsze zabezpieczenie przed szerokim wachlarzem antygenów. Postuluje się, aby szczepionka oparta była na antygenach np. białku M2, dzięki czemu była by ona uniwersalna, tzn. chroniła by organizm przed zachorowaniem niezależnie od podtypu wirusa.

W najbliższym czasie zostanie wprowadzona (USA, Kanada) nowa donosowa szczepionka przeciwko grypie (FluInsure), producent już istniejącej szczepionki donosowej (MedImmune) podejmuje badania nad jej  zastosowaniem u dzieci powyżej 12 miesiąca życia.

 

Rotawirus

Zapewne czytelnik pamięta krótki żywot szczepionki, która miała chronić dzieci przed infekcjami jelitowymi. Szczepionka ta szybko została wycofana z zastosowania ze względu na doniesienia o przypadkach wgłobień u dzieci szczepionych. Od tego czasu istniały spory czy były to rzeczywiście nieporządane odczyny poszczepienne. Aktualnie prowadzone są badania kliniczne nad dwiema żywymi, atenuowanymi szczepionkami doustnymi: Rotarix i RotaTeq.

 

RSV

Obecnie nie ma szczepionki przeciwko wirusowi, będącego główną przyczyną zakażeń dolnego odcinka dróg oddechowych i niemowląt i małych dzieci na całym świecie. Prowadzone są badania nad produkcją rekombinowanej szczepionki przeciwko RSV.

 

Meningokoki

W ostatnich latach dzięki wprowadzeniu szczepień przeciwko Haemophilus influenzae B oraz Streptococcus pneumoniae, dokonał się przełom w zapobieganiu zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci i dorosłych. Niestety nie ma jeszcze skutecznej broni przeciwko Menningococcus, sprawcy bardzo ciężkiego klinicznie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Śmiertelność w wyniku zachorowania jest nadal duża. Do najpoważniejszych powikłań należą: upośledzenie słuchu, zaburzenia neurologiczne oraz utrata kończyny.

Zarejestrowana w USA czteroważna polisacharydowa szczepionka jest skuteczna w zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez typy serologiczne Meningococcus A, C, Y oraz W-135. Poważnym mankamentem jest nieskuteczność tej szczepionki u dzieci poniżej 2 roku życia czyli grupy najbardziej narażonej na zachorowanie oraz nieskuteczność w zapobieganiu serotypowi B (zakażenie tym serotypem związane jest z największą śmiertelnością).

Aktualnie prowadzone są badania nad: szczepionką przeciwko serotypowi B,  zastosowaniem u małych dzieci skoniugowanej szczepionki czteroważnej (A, C, Y orazW-135), produkcją szczepionki przeciwko serotypowi C oraz skoniugowanej szczepionki przeciwko serotypom A i C.

 

Paciorkowiec A

Paciorkowce są przyczyną częstych chorób u dzieci takich jak zapalenie gardła, szkarlatyna, toksyczny wstrząs streptokokowy, liszajec oraz martwicze zapalenie powięzi. Groźnym powikłaniem zakażenia paciorkowcowego jest gorączka reumatyczna. Trwają prace nad stworzeniem 26-składnikowej, rekombinowanej szczepionki. Obecnie jest ona testowana na dorosłych, w przyszłości są plany zastosowania jej u dzieci.

 

Dokąd zmierzamy?

Trudno powiedzieć, która  z powyżej wymienionych szczepionek wejdzie do powszechnego użycia. Trudno również przewidzieć przeciwko jakim chorobom zostaną jeszcze utworzone szczepionki. Pewne jest, że dzięki wprowadzeniu w życie każdej nowej szczepionki zostanie uratowane życie tysięcy dzieci na całym świecie.

 

Szczepienia bez łez - mniej ukłuć, a może wcale bez ukłuć!

W pierwszym roku życia niemowlęta wymagają dużej liczby szczepień, liczba szczepionek rośnie, ważne jest aby zminimalizować ilość ukłuć. Przykładem jest szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz niedawno wprowadzone łączne szczepienie przeciwko krztuścowi, błonicy, tężcowi i HiB lub DTP i polio oraz DPT i WZW typu B. Trwają badania nad wprowadzeniem nowych szczepień:

  • łączna szczepionka DTaP + polio + HiB + WZW B
  • połączenie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce z szczepieniem przeciwko ospie wietrznej.

Innym pomysłem jest wprowadzenie szczepionek donosowych. Istnieje już szczepionka donosowa przeciwko grypie. Na etapie badań klinicznych są szczepionki przeciwko RSV, metapneumowirusowi oraz wirusowi paragrypy typu 3.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Pediatryczne

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze