Zaloguj
Reklama

Ciężarne z chorioamnionitis wykazują podwójne ryzyko nawrotów infekcji w kolejnych ciążach.

Ciężarne z chorioamnionitis wykazują podwójne ryzyko nawrotów infekcji w kolejnych ciążach.
Fot. medforum
(0)

Ciężarne, u których podczas pierwszej ciąży rozwinęła się infekcja łożyska lub błon płodowych wykazują podwojone ryzyko nawrotów takich infekcji przy kolejnych ciążach - donoszą naukowcy z UT Southwestern Medical Center.

Reklama

Infekcja znana pod nazwą zapalenia błon płodowych (chorioamnionitis) pojawia się w przypadku 0.5 do 10% porodów. Może być przyczyną występowania krwawień i licznych infekcji u matek, które to również wpływają na urodzeniowy stan płodu i noworodka, zwiększając ryzyko groźnych powikłań pod postacią np. porażenia mózgowego. W przypadku, kiedy pełnoobjawowa infekcja pojawia się w okresie ciąży, istnieje konieczność wywołania porodu w celu ochrony zdrowia niedojrzałego jeszcze płodu oraz matki. Następnie zarówno u matki jak i dziecka należy zastosować leczenie antybiotykami.

Im dłuższy jest okres czasu od momentu pęknięcia błon płodowych do porodu tym wyższe jest ryzyko wystąpienia infekcji podczas porodu. Nieraz zdarza się, iż infekcja pojawia się jeszcze przed pęknięciem błon płodowych.

Przeprowadzone badanie analizujące dane 28.410 pacjentek, które rodziły w Parkland Memorial Hospital wskazuje na istnienie jednego lub kilku wrodzonych czynników ryzyka predysponujących do występowania infekcji.

„Uważamy, iż to właśnie czynnik genetyczny predysponuje dane pacjentki do występowania wewnątrzmacicznych infekcji” - twierdzi dr. Vanessa Laibl, Profesor Katedry Położnictwa i Ginekologii, główna autorka badania – „uważamy również, iż u pewnej grupy kobiet mogą występować bakterie o bardziej chorobotwórczych cechach i częściej powodujące infekcje”.

Raport opublikowany w grudniowym numerze Obstetric and Gynecology jest pierwszym badaniem klinicznym o takim zasięgu dotyczącym tego problemu - podkreśla dr. Laibl.

Naukowcy w swojej pracy skupili się na pacjentkach z ciążami pojedynczymi, u których miał miejsce poród pochwowy w pierwszej ich ciąży. W grupie tej u 10% kobiet rozwinęło się chorioamnionitis.

Kobiety, u których wystąpiła infekcja podczas ich pierwszej ciąży wykazywały skłonności do dłuższego porodu, przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, częstszej konieczności indukowania porodu oraz dłużej drugiej fazy porodu w porównaniu do pacjentek bez infekcji. Wszystkie wymienione różnice były znamienne statystycznie. Wiadomo, iż czynniki te powodują podwyższenie ryzyka wystąpienia zapalenia błon płodowych w czasie porodu, ponieważ sprzyjają przechodzeniu bakterii z dolnych odcinków narządu rodnego do macicy.

Podczas drugiej ciąży badaniem objęto 2891 kobiet. U 5% pacjentek z zapaleniem błon płodowych w pierwszej ciąży nastąpił nawrót infekcji w okresie drugiej ciąży, natomiast 2% kobiet bez infekcji podczas pierwszej ciąży miało ją w okresie drugiej. Zaistniała różnica była znamienna statystycznie.

„Lekarze powinni być czujni w przypadku kwestii infekcji niezależnie od wyników poprzednich ciąż” – apelują autorzy.

Ponadto autorzy przypomnieli, iż badania związane z cytokiną znanej pod nazwą czynnika martwicy nowotworów alfa czy też TNF-alfa wskazują na istnienie powiązania genetycznego. Kobiety z pewnym typem genu dotyczącym tej cytokiny wykazują trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia zapalenia błon płodowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze