Zaloguj
Reklama

Błędy żywieniowe

Niejadek
Fot. panthermedia
Niejadek
(5)

Zachowania zdrowotne są elementem stylu życia człowieka i determinują jego zdrowie. Istnieje wiele dowodów na to, że zbilansowana dieta sprzyja optymalnemu zdrowiu oraz rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu w dzieciństwie i młodości.

Reklama

Prawidłowe żywienie dzieci szkolnych sprzyja kontynuowaniu go w wieku dorosłym. Wiek szkolny to okres utrwalania zachowań prozdrowotnych, a równocześnie pojawiania się wielu zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Do nieprawidłowych, ryzykownych i niekorzystnych dla zdrowia zachowań można zaliczyć niewłaściwe zachowania jedzeniowe, nieprawidłowe odżywianie się, czyli błędy żywieniowe. Przyczyn kształtowania się nieprawidłowych zachowań jedzeniowych jest wiele. Można tutaj zaliczyć między innymi nieprawidłowe odżywianie się matki w okresie ciąży, przekarmianie niemowlęcia czy kultywowanie tradycji kulinarnych rodziny.

Błędy żywieniowe są często rezultatem modelowania przez najbliższe otoczenie. Dziecko od wczesnych lat obserwuje i naśladuje zachowania jedzeniowe członków rodziny. Rodzina, w której spożywa się nieregularnie posiłki, je w pośpiechu, czy podjada między posiłkami, przejada, a później stosuje różnego rodzaju diety przekazuje te zachowania swoim dzieciom. Młody człowiek powiela później błędy swoich rodziców.

Nieprawidłowe zachowania żywieniowe takie jak np emocjonalne czy nawykowe przejadanie się albo stosowanie restrykcji dietetycznych są często uwarunkowane przez czynniki psychologiczne. Mogą być efektem niezaspokojonych potrzeb czy nierozwiązanych problemów.


fot. ojoimages

W ostatnich dwóch dekadach obserwuje się stałe zmiany w zachowaniach zdrowotnych dzieci szkolnych polegające na:

 • zmniejszaniu aktywności fizycznej na rzecz siedzącego trybu życia,
 • zmiany nawyków żywieniowych polegające na zwiększonym poborze kalorii,
 • konsumowaniu większych porcji posiłków,
 • wzroście spożycia słodkich napojów oraz posiłków z barów szybkiej obsługi,
 • nawyku częstego podjadania
 • zmniejszenia w diecie ilości warzyw i owoców.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1) Gutowska-Wyka A. Nieprawidłowe zachowania jedzeniowe młodzieży, A. Chudzik (red.), Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2008, s.137-138

  2) Makarewicz - Wujec M. Jak żywić dzieci? „Wychowanie Przedszkolne”, 2009, nr 10

  3) Mazur A.  Nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym, P Januszewicz, P. Socha, A. Mazur (red.), [w:] Żywienie w zdrowiu publicznym, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 127

  4) Woynarowska B. Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce : raport z badań przeprowadzonych w 1990 r,  Warszawa 1993, s. 31-33

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze