Zaloguj
Reklama

Biała sobota z ADHD

Autorzy: Zofia Mandrela, Daniela Ferda
Biała sobota z ADHD
Fot. medforum
(5)

W związku z narastającym problemem ADHD, po apelu i informacji w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz klasach „0” wybrane przez pedagogów szkolnych i wychowawców klas dzieci z problemem zaburzeń koncentracji i uwagi, nadruchliwością, impulsywnością oraz fragmentarycznymi trudnościami szkolnymi zgłosiły się na konsultację.

Reklama

Dnia 3.XII.2005 r. w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, który jest oddziałem naukowo-dydaktycznym Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zlokalizowany jest w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Klimontowie odbyła się "Biała Sobota". Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy adiunkta Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii, a zarazem ordynatora Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego – dr n.med. Małgorzaty Janas-Kozik, przy poparciu inicjatywy Kierownika Katedry i Kliniki – dr hab. n .med. Ireny Krupki-Matuszczyk prof. nadzw. ŚAM w Katowicach i Dyrektora Centrum Pediatrii – dr n. med. Andrzeja Siwca. Osobami konsultującymi pacjentów z problemem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD) były: dr n. med. Małgorzata Janas-Kozik – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży i specjalista pediatra, psycholog, a jednocześnie szkolący się terapeuta – mgr Joanna Albert, pielęgniarka- Oddziałowa Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego – Aneta Jakubczyk, a także studentki Wydziału Lekarskiego ŚAM, pracujące w Kole Naukowym Psychiatrii i Psychiatrii Dzieci i Młodzieży- Zofia Mandrela i Daniela Ferda . Opiekunami Koła są: dr n. med. Małgorzata Janas-Kozik i dr Krzysztof Krysta.

W związku z narastającym problemem ADHD, po apelu i informacji w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz klasach „0” wybrane przez pedagogów szkolnych i wychowawców klas dzieci z problemem zaburzeń koncentracji i uwagi, nadruchliwością, impulsywnością oraz fragmentarycznymi trudnościami szkolnymi zgłosiły się na konsultację. Skonsultowano 23 dzieci w wieku od 7 do 13 lat oraz udzielono porady w formie pracy z grupą rodziców (4 grupy rodziców) wszystkim rodzicom, jak również babciom i dziadkom, którzy przyszli z dziećmi. Konsultacje odbywały się w Centrum Pediatrii w Sosnowcu w godzinach od 8.30 do 15.30. i były bezpłatne. Popyt na takie konsultacje zdecydowanie przewyższył podaż. Konsultacje cieszyły się ogromnym i rosnącym zainteresowaniem, co świadczy o randze i zakresie problemu.

Wizyta podzielona była na dwie części. W części pierwszej wizyty psychiatra dzieci i młodzieży i studentki pracujące w Kole Naukowym przeprowadzili rozmowę z każdym opiekunem w obecności dziecka, wspartą pytaniami kwestionariuszowymi opracowanymi przez Wolańczyka i wsp.

Pytania dotyczyły trzech osiowych dla ADHD grup objawów:

1) zaburzenia koncentracji uwagi
np. Czy często zdarza się, że dziecko nie potrafi utrzymać trwałej uwagi na wykonywanym zadaniu, pracy?

2) nadruchliwości
np. Czy często zdarza się, że dziecko nie jest w stanie wysiedzieć na swoim miejscu podczas wykonywania zadanej pracy, wierci się, wstaje, biega?

3) impulsywności
np .Czy często zdarza się, że dziecko nie potrafi zaczekać na swoją kolej w grach zespołowych?

oraz
4) wpływ na funkcjonowanie w życiu społecznym i in.

Możliwe odpowiedzi:

 • tak/raczej
 • tak/chyba
 • nie/nie.

Aby rozpoznać ADHD muszą wystąpić odpowiedzi tak lub raczej tak i być potwierdzone zarówno przez rodziców (opiekunów) dziecka, jak również przez nauczyciela czy wychowawcę.

Aby ustalić rozpoznanie ADHD:

 • objawy muszą występować przez co najmniej 6 miesięcy
 • wczesny początek zaburzeń (przed 7 rokiem życia)
 • objawy przejawiają się w minimum dwóch środowiskach, np. w domu i w szkole.

Możliwe rozpoznania:

 • postać ADHD z deficytem koncentracji uwagi
 • postać ADHD z nadruchliwością i impulsywnością
 • postać ADHD mieszana

W przypadkach sugerujących możliwość występowania zaburzeń zachowania przeprowadzono dodatkowo wg ustrukturyzowanego kwestionariusza wywiad w kierunku opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania i zaburzeń zachowania.
Drugą częścią wizyty było spotkanie z psychologiem odbywające się w grupach kilkuosobowych. Opiekunowie mogli uzyskać wskazówki, jak postępować w określonych sytuacjach ze swoimi pociechami.
Dorośli często złe zachowanie swoich pociech interpretują jako wynik szczególnej krnąbrności czy też nieposłuszeństwa, co skutkuje ostrą krytyką i przyczynia się do pogłębienia problemów młodego człowieka.

Postawienie diagnozy, edukacja rodziców (opiekunów) oraz powiadomienie o rozpoznaniu pedagoga i wychowawcy klasy wsparte w razie potrzeby pomocą ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stanowi początek drogi prowadzącej do polepszenia kondycji małych pacjentów z ADHD.

Sobotnie spotkanie z małymi pacjentami w Centrum Pediatrii w Sosnowcu uświadamia, jak ważnym problemem w dzisiejszych czasach jest zespół deficytu uwagi z nadruchliwością oraz jak duże jest zapotrzebowanie na podobne akcje.

Uwaga!  Więcej na temat ADHD na stronie portalu wkrótce!

Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • dr n. med. Małgorzata Janas-Kozik
  Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Klimontowie

Źródło tekstu:

 • inf.własna

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze