Zaloguj
Reklama

Bezpieczny oddech we śnie

Śpiące niemowlę
Fot. Shutterstock
Śpiące niemowlę
(0)

OSAS, czyli zespół obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu, jest niezwykle niebezpiecznym problemem, który dotyka około 3% dzieci. OSAS ma wiele przyczyn i może być spowodowany wieloma nieprawidłowościami ze strony układu oddechowego jak również ze strony innych chorób, których następstwem mogą być nieprawidłowości funkcjonalne układu oddechowego.

Reklama

Podczas snu, na dziecko oddziałuje wiele czynników związanych z oddychaniem, które mają znaczący wpływ na jakość snu oraz na rozwój dziecka. Prawidłowa praca układu oddechowego, szczególnie w czasie snu, jest niezwykle istotna ze względu na wyżej wymienione czynniki, ale również ze względu na bezpieczeństwo dziecka. Niestety istnieje wiele czynników, które zakłócają poprawność tego procesu, powodując wystąpienie zespołu obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu (OSAS - Obstructive Sleep Apnoe Syndrom).

Częstość występowania tego zespołu wacha się w granicach 3% dzieci, jednak jest niezwykle trudno ustalić dokładną liczę dzieci, których dotyka ten problem. Przyczyną takiego stanu rzeczy są kryteria diagnostyczne, które zastosowane u dorosłych, nie mają swojego przełożenia na młodszych pacjentów.

Spłycenie oddechu oraz obniżenie saturacji (natlenienie) hemoglobiny, to główne objawy OSAS. Bardzo istotne w rozpoznaniu są bezdechy senne. W przypadku epizodów bezdechu znaczenie ma ich długość a mianowicie, jeśli epizody bezdechów trwają dłużej niż 10 sekund, przyjmuje się, ż schorzenie jest na poziomie zaawansowanym. Nie bez znaczenia pozostają również objawy, takie jak chrapanie.

Przyczyn rozwoju OSAS należy szukać w drogach oddechowych pacjenta. Mogą mieć one charakter fizycznego zwężenia w obrębie dróg oddechowych, bądź nieprawidłowości funkcjonalnej, która ma znaczący, upośledzający wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego. Może mieć to związek z nieprawidłowym napięciem mięśni gardła powodującym niechciane zwężenia oraz opór powietrza wdychanego i wydychanego podczas snu. Nie należy również zapominać o pierwotnych, możliwych przyczynach bezdechów sennych, jakimi są choćby nieprawidłowości w budowie nosa, jamy ustnej, gardła czy krtani. W przypadku dzieci, bezdech senny jest konsekwencją przerośniętych migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego, jednakże u mniejszych dzieci (w okresie noworodkowym), należy mieć na uwadze oraz wykluczyć inne schorzenia, takie jak choroby nerwowo- mięśniowe powodujące bądź przyczyniające się do wiotkości mięśni gardła w czasie snu.

W przypadku zdiagnozowania problemu, należy niezwłocznie podjąć leczenie zachowawcze- przyczynowe jeśli jest taka możliwość lub operacyjne. W sytuacjach, kiedy zalecana terapia, z jakichś względów musi zostać odroczona, zaleca się by dziecko spało na boku lub w pozycji na plecach.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • „Zespół obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci (obstructive sleep apnoe syndrom – OSAS)“, Zalecenia diagnostyczno- terapeutyczne dla wybranych jednostek chorobowych w otolaryngologii dziecięcej [w:] „Postępy w chirurgii głowy i szyi” Suplement 1/2006

Reklama
(0)
Komentarze