Zaloguj
Reklama

Badania nad autyzmem – co już wiedzą naukowcy?

Ojciec i syn
Fot. Shutterstock
Ojciec i syn
(0)

O autyzmie słyszał zapewne każdy rodzic  – czy to w najbliższym otoczeniu, w rodzinie czy w szkole. Czym jest autyzm? Jak jest diagnozowany? Na co zwrócić uwagę, jeśli u dziecka zostanie zdiagnozowany autyzm?

Reklama

Czym jest autyzm dziecięcy

Autyzm (z grec. autos – sam)  zaliczany jest do złożonych zaburzeń rozwoju oraz funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Cechą charakterystyczną dzieci cierpiących na autyzm są zaburzenia w zdolności komunikowania uczuć, budowania relacji z drugim człowiekiem.  Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją ICD-10 autyzm dziecięcy zalicza się do tzw. całościowych zaburzeń, które rozpoczynają się w pierwszych latach rozwoju dziecka. Drugą z obowiązujących klasyfikacji (DSM-5) przyjmuje się szeroką kategorię diagnostyczną znaną jako „zaburzenia ze spektrum autyzmu”. Pierwsze, literaturowe doniesienia dotyczące autyzmu pojawiły się w XX wieku – w latach 40. Leo Kanner z Johns Hopkins Hospital opisał historię grupy dzieci, u których w pewnym momencie życia pojawiły się problemy z komunikacją i wycofanie. Na podstawie swoich obserwacji Kanner wyodrębnił nową jednostkę chorobową, którą określił mianem autyzmu wczesnodziecięcego (z ang. early infantile autism). W tym samym czasie niemiecki naukowiec Hans Asperger opisał łagodniejszą postać zaburzeń ze spektrum autyzmu, którą obecnie znamy pod nazwą zespołu Aspergera.

Różne spojrzenia na autyzm

Początkowo Kanner szukał przyczyny wystąpienia autyzmu w zachowaniu matek – przypuszczał, że zachowanie dzieci jest skutkiem ograniczania emocji przez matki, które stawały się „chłodne i niedostępne dla dzieci”. Teoria ta nie znalazła potwierdzenia w późniejszych badaniach. Ogromny zwrot w postrzeganiu autyzmu przyniosły badania prowadzone przez Melanie Klein, która rzuciła nowe światło na przyczyny autyzmu.

fot. panthermedia

Jak często występuje autyzm

Szacuje się, że częstotliwość występowania autyzmu uzależniona jest od przyjętych kryteriów diagnostycznych oraz położenia geograficznego. Badania oparte na wykorzystaniu wskaźnika ICD-10 oceniły częstość występowania autyzmu dziecięcego w Polsce na 5,2-8,6:10 000  Przyczyny autyzmu nadal nie są znane, stąd jedną z hipotez, które aktualnie obowiązują, jest tzw. etiologia wieloczynnikowa. Wskazuje się tutaj czynniki genetyczne, rozwojowe, infekcyjne, a także problemy w trakcie ciąży i porodu. Naukowego potwierdzenia nie znalazły badania dotyczące wpływu szczepionek przeciwko odrze, śwince, różyczce (MMR) na częstotliwość występowania autyzmu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Filipek P.A. et al.: The screening and diagnosis of autistic spectrum disorders. „Journal of Autism and Developmental Disorders” 1999, no. 29(6), pp. 439–484.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze