Zaloguj
Reklama

Anomalie rozwoju płodu

Autorzy: Ewa Chodkowska
Zespół medyków
Fot. medforum
Zespół medyków
(0)

Podczas badań prenatalnych wykrycie anomalii dotyczących rozwoju płodu staje się sygnałem do poszukiwania kolejnych nieprawidłowości i ich eliminacji.

Reklama

Najlepiej jakby odbywało się to w ośrodku specjalistycznym, który dysponuje doświadczeniem w zakresie wad płodu, dobrą aparaturą diagnostyczną i archiwum przypadków, łatwo dostępnym do analizy porównawczej. Kiedy podczas przesiewowego badania USG zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości zaleca się bardzo szczegółowe badania USG w ośrodku referencyjnym. Uzupełnieniem badania płodu jest ocena przepływu krwi w naczyniach pępowiny. W ciąży niskiego ryzyka, przy prawidłowym badaniu USG serca płodu oraz pępowiny przepływ krwi w tętnicy pępowinowej zarejestrowany metodą Dopplera jest prawidłowy i ma małe znaczenie prognostyczne. Jest to niestety mało czuła metoda wykrywania jakichkolwiek zmian patologicznych płodu. Jeśli podczas metody Dopplera przepływ krwi w naczyniach pępowiny jest nieprawidłowy wskazuje to na nieprawidłowości oraz szybko pogarszający się stan płodu i może być wskazaniem do wcześniejszego ukończenia ciąży.


fot. pantherstock

Na dzień dzisiejszy główną przyczyną umieralności okołoporodowej są wady wrodzone, w większości przypadków możliwe do zdiagnozowania w prenatalnym badaniu USG i ECHO płodu. Po wykryciu wady u płodu należy ustalić czy dana anomalia jest izolowana, czy współistnieje z innymi patologiami, ponieważ od tego zależy dalszy tok leczenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obrazowaniu płodu należy brać pod uwagę wady wrodzone płodu powstałe w pierwszym trymestrze lub anomalnie nabyte w życiu płodowym w drugim lub trzecim trymestrze (np. infekcja wewnątrzmaciczna). Poza tymi stwierdzeniami w badaniu USG i ECHO pomocne będą badania krwi płodu uzyskane w wyniku nakłucia igłą przez powłoki ciężarnej sznura pępowiny i pobranie próbki krwi. Ma to istotne znaczenie, ponieważ analiza krwi płodu pozwala na ustalenie jego kariotypu. Poza badaniem cytogenetycznym określa się morfologię płodu, jego grupę krwi, liczbę płytek krwi, wykonuje się również badania wirusologiczne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze