Zaloguj
Reklama

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi: wymysł czy choroba?

Autorzy: Daniela Ferda, Zofia Mandrela
ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi: wymysł czy choroba?
Fot. ojoimages
(4)

Obraz kliniczny i różnicowanie ADHD - zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością, określanego także jako zespół hiperkinetyczny.

Reklama

ADHD zespól nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – wymysł czy choroba?

ADHD oznacza z angielskiego (attention deficit hyperactivity disorder) zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (klasyfikacja DSM-IV) określany według obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji ICD-10 jako zespół hiperkinetyczny

Część I.  Obraz kliniczny, zaburzenia współwystępujące i diagnostyka różnicowa.

ADHD to termin coraz częściej pojawiający się w piśmiennictwie psychiatrycznym zwłaszcza wieku rozwojowego.

ADHD oznacza z angielskiego (attention deficit hyperactivity disorder) zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (klasyfikacja DSM-IV) określany według obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji ICD-10 jako zespół hiperkinetyczny.  [1a]

chorują na ADHD:

na ADHD częściej chorują chłopcy;

 • dzieci przedszkolne
 • dzieci szkolne
 • młodzież
 • dorośli

płeć męska : płeć żeńska
2:1, 3:1

[1b]

etiologia – rozważane przyczyny:

 • czynniki genetyczne powodujące zaburzenia dojrzewania struktur układu nerwowego → m.in. zaburzenia w neuroprzekaźnictwie dopaminergicznym i noradrenergicnzym w obrębie kory przedczołowej
 • mikrouszkodzenia mózgu, np. w czasie ciąży i porodu spowodowane niedotlenieniem
 • alergia pokarmowa na barwniki i konserwanty
 • przewlekłe zatrucie ołowiem [1c; 2a]

Problem nadpobudliwości psychoruchowej najczęściej zauważany jest w okresie gdy dziecko rozpoczyna edukację szkolną. Wtedy właśnie wymagane są od niego:

 • zdolność koncentrowania się na przebiegu lekcji
 • umiejętność postępowania według instrukcji
 • umiejętność organizowania sobie zadań i aktywności
 • podejmowanie trwałego wysiłku umysłowego
 • spokojne siedzenie w ławce podczas zajęć

Dzieci z ADHD niestety nie potrafią sprostać tym oczekiwaniom.

Nieodpowiednie postępowanie z takimi dziećmi może przyczynić się do dołączenia m.in. zaburzeń zachowania, lękowych czy depresyjnych.

Konsekwencje zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to:

 • słabe relacje z rówieśnikami
 • trudność w wybieraniu i realizacji najważniejszych celów
 • niska samoocena
 • opozycyjno-buntownicze zaburzenia zachowania, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe i depresyjne
 • wcześniej kończą karierę szkolną
 • uzyskują gorsze wykształcenie
 • częściej popadają w konflikty z prawem
 • wzrost ryzyka wystąpienia osobowości antyspołecznej
 • wzrost ryzyka uzależnienia od leków i substancji psychoaktywnych
 • wzrost ryzyka popełnienia samobójstwa

[1c; 2b]

 Dla zminimalizowania ryzyka powikłań ADHD ważne jest:

 1. zauważenie istniejącego problemu u dziecka
 2. skierowanie/ przyprowadzenie dziecka do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z opiekunami wspartego opinią wychowawcy klasy można rozpoznać występowanie zespołu ADHD lub innych sytuacji, które charakteryzują się występowaniem zaburzeń koncentracji uwagi lub nadruchliwości;
 3. zrozumienie, że nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi to CHOROBA, czyli kłopoty wychowawcze nie są wynikiem złośliwości czy złej woli dziecka;
 4. wskazanym jest aby rodzice oraz nauczyciele zweryfikowali i ewentualnie zmienili swój sposób postępowania z chorym dzieckiem, co można osiągnąć np. przy wsparciu Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ewentualnie Pedagoga w szkole
 5. czasem należy włączyć również leczenie farmakologiczne (przez psychiatrę dzieci i młodzieży).

ZAUWAŻYĆ PROBLEM.....

Objawy ADHD układają się w triadę objawów osiowych:

 1. zaburzenia koncentracji uwagi
 2. nadmierna aktywność
 3. impulsywność

którym mogą towarzyszyć również inne problemy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

 • dr n.med. Małgorzata Janas-Kozik

Źródło tekstu:

 • Medforum

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze