Zaloguj
Reklama

Związki zakażenia Helicobacter pylori ze statusem socjo-ekonomicznym rodziny

Autorzy: Malcolm CA, MacKay WG, Shepherd A, Weaver LT.
Związki zakażenia Helicobacter pylori ze statusem socjo-ekonomicznym rodziny
Fot. ojoimages
(5)

Zakażenie Helicobacter pylori jest ponad dwukrotnie częstsze wśród dzieci pochodzących z gorszych warunków socjo-ekonomicznych.

Reklama

W retrospektywnej analizie oceniono status socjo-ekonomiczny 626 dzieci, które w trakcie hospitalizacji w szpitalu w Glasgow przeszły badanie mocznikowym testem oddechowym (C13) w kierunku zakażenia Helicobacter pylori. Zakażenie wykryto łącznie u 26% dzieci. Wykazano bardzo wyraźny, znamienny statystycznie związek pomiędzy kolonizacją H.pylori, a niższym statusem socjalnym i ekonomicznym rodziny. Wśród dzieci z najbiedniejszych regionów zakażonych było 34%, podczas gdy wśród dzieci z regionów najbogatszych zaledwie 16%.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Scott Med J. 2004 Nov;49(4):136-8.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze