Zaloguj
Reklama

Związek cholestazy z zaburzeniami rytmu w życiu płodowym

Autorzy: Sant Anna AM, Fouron JC, Alvarez F.
Związek cholestazy z zaburzeniami rytmu w życiu płodowym
Fot. ojoimages
(5)

U noworodków, u których stwierdzano zaburzenia rytmu w życiu płodowym może występować większa skłonność do cholestazy wewnątrzwątrobowej.

Reklama

U noworodków, u których stwierdzano zaburzenia rytmu w życiu płodowym może występować większa skłonność do cholestazy wewnątrzwątrobowej. Obserwacje takie poczyniono dla noworodków z długo utrzymującą się płodową tachykardią nadkomorową oraz blokiem przedsionkowo – komorowym. U tych ostatnich cholestaza wydaje się mieć zdecydowanie cięższy przebieg. Ostateczne wnioski wymagają obserwacji większej liczby pacjentów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Pediatr. 2005 Feb;146(2):277-80.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze