Zaloguj
Reklama

Związek ADHD u dzieci z mutacjami genu transportera dopaminy i używaniem alkoholu przez kobietę w ciąży

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Arch Gen Psychiatry. 2006 Jan;63(1):74-81.

Adres www źródła:


(0)

Zespół ADHD jest związany z polimorfizmem genu transportera dopaminy oraz z używaniem przez matkę w czasie ciąży alkoholu.

Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) jest schorzeniem o podłożu zarówno genetycznym jak i środowiskowym. Znanym faktem jest związek choroby z mutacjami genu transportującego dopaminę (dopamine transporter gene - DAT1). Jak wykazano ostatnio polimorfizmy tego genu w intronie 8 są istotnie znamiennie związane ze wzrostem ryzyka ADHD u dziecka, ale czynnikiem istotnie modyfikującym wpływ tego genu (zwiększającym ryzyko rozwoju ADHD u dziecka) jest spożywanie przez matkę alkoholu w czasie ciąży.

(0)
Reklama
Komentarze