Zaloguj
Reklama

Znaczenie prognostyczne częściowego zaniku kosmków jelita cienkiego u dzieci z podejrzeniem celiakii

Autorzy: Lahdeaho ML, Kaukinen K, Collin P, Ruuska T, Partanen J, Haapala AM, Maki M.
Znaczenie prognostyczne częściowego zaniku kosmków jelita cienkiego u dzieci z podejrzeniem celiakii
Fot. medforum
(3)

Nietypowe obrazy śluzówki jelita cienkiego (nacieki limfocytów śródnabłonkowych lub niewielkie skrócenie kosmków) są relatywnie częstym zjawiskiem u chorych poddawanych diagnostyce gastrologicznej, ale wartość predykcyjna tych zmian w aspekcie ostatecznego rozpoznania celiakii jest bardzo ograniczona.

Reklama

Typowy dla celiakii zanik śluzówki jelita cienkiego dokonuje się stopniowo poprzez fazę nacieków komórkowych w śluzówce oraz poprzez fazę zaniku częściowego. Częstym problemem w praktyce pediatrycznej jest stwierdzenie częściowego zaniku kosmków u pacjenta podejrzewanego o celiakię. Stan taki (częściowy zanik) nie upoważnia do rozpoznania celiakii ani do włączenia diety bezglutenowej, ale można przypuszczać, że u niektórych pacjentów zanik będzie postępować aż do typowego dla celiakii obrazu pełnego zaniku kosmków. Naukowcy z Tampere (Finlandia) podjęli prospektywną analizę mająca na celu ocenę dalszych losów pacjentów z objawami zespołu złego wchłaniania i nietypowym, częściowym zanikiem kosmków. Zidentyfikowano 236 takich pacjentów. Spośród tej grupy udało się przeprowadzić wieloletnią obserwację 76 chorych. Celiakię rozpoznano ostatecznie jedynie u 5 chorych z badanej grupy. Autorzy wnioskują, że nietypowe obrazy śluzówki jelita cienkiego (nacieki limfocytów śródnabłonkowych lub niewielkie skrócenie kosmków) są relatywnie częstym zjawiskiem u chorych poddawanych diagnostyce gastrologicznej, ale wartość predykcyjna tych zmian w aspekcie ostatecznego rozpoznania celiakii jest bardzo ograniczona.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005 Jul;41(1):44-8.

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze